آفریقا/ انتخابات

پیروزی "الحسن واتارا" در انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج

تبلیغ بازرگانی

الحسن واتارا، با کسب ٨٣ درصد آرا، بار دیگر برای یک دوره ۵ ساله به ریاست جمهوری ساحل عاج انتخاب شد.

پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با توجه به حضور کم‌رنگ واجدین شرایط شرکت در انتخابات، احتمال پیروزی الحسن واتارا و بازگشت وی به قدرت را بسیار ضعیف ارزیابی کرده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید