موفقیت امانوئل ماکرون ارزش سهام بانک‌های فرانسه را افزایش داد

امانوئل ماکرون پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
امانوئل ماکرون پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه REUTERS/Philippe Wojazer

در نتیجۀ پیروزی امانوئل ماکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ارزش سهام بانک‌های این کشور امروز دوشنبه ۲۴ آوریل بیش از ۸ درصد افزایش یافت. بانک های فرانسه پیروزی مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" را به منزلۀ پیروزی سیاست های ضداروپایی او می دانستند و همین موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده بود.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ کارشناسان اینک پیروزی ماکرون در دور اول انتخابات، انتخاب نهایی او را به عنوان رییس جمهوری جدید فرانسه در دور دوم تضمن کرده و همین نگرانی محافل مالی فرانسه را رفع کرده و افزایش ارزش سهام آنها را باعث شده است.

با اینحال، "ناتالی کُسیوسکو-موریزه" از رهبران حزب راست جمهوری خواهان فرانسه که حمایت خود را از امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات اعلام کرده، امروز دوشنبه هشدار داد که نباید پیروزی ماکرون را از قبل مسلم انگاشت. او بار دیگر خواستار شرکت گستردۀ رأی دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به منظور پشتیبانی از امانوئل ماکرون و جلوگیری از پیروزی نامزد حزب راست افراطی مارین لوپن شد.

"ناتالی کُسیوسکو-موریزه" ماکرون را از نظر اقتصادی شخصیتی باز و لیبرال مسلک توصیف کرد، هر چند به گفتۀ او برخی مواضع وی نیازمند شفافیت بیشتر است.

در اظهاراتی جداگانه فرانسوا بایرو رهبر راست میانه فرانسه و از حامیان و متحدان امانوئل ماکرون گفته است که پیروزی ماکرون در دور اول انتخابات نشان می دهد که مردم فرانسه با حاشیه ای کردن احزاب سنتی راست و سوسیالیست این کشور تصمیم گرفته اند "چارچوب دموکراتیک" را در کشورشان تغییر بدهند. با این حال، او نیز تأکید کرد که پیروز نهایی انتخابات در هفتم ماه مه تعیین خواهد شد.

غالب نظرسنجی ها از پیروزی امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقابل تنها رقیب اش مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی "جبهۀ ملی"، خبر می دهند. غالب جراید امروز فرانسه از جملۀ نشریه راست "فیگارو" با استناد به پیروزی ماکرون در دور اول انتخابات و حذف نامزد راست لیبرال، فرانسوا فیّون، نوشته اند که نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیش و بیش از هر چیز شکست حزب راست این کشور یعنی حزب جمهوری خواهان بوده است.

با استناد به همین داده ها، امانوئل ماکرون ساعتی پس از پیروزی اش در مقابل طرفدارانش در محلۀ پانزدهم پاریس گفت : "در طول یک سال ما چهرۀ زندگی سیاسی فرانسه را تغییر دادیم." غالب نامزدها و شخصیت های چپ و راست فرانسه خواستار پشتیبانی از امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات شده اند تا به این ترتیب از قدرت گیری مارین لوپن جلوگیری کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید