آلمان، انتخابات ایالتی، راست افراطی

پیروزی بیش از انتظار بیگانه ستیزان در انتخابات ایالتی آلمان

انتخابات ایالتی ۱۳ مارس ۲۰۱۶ ، نخستین پاسخ افکار عموممی در صندوق های رای به سیاست خانم مرکل در زمینۀ مهاجرت و پ
انتخابات ایالتی ۱۳ مارس ۲۰۱۶ ، نخستین پاسخ افکار عموممی در صندوق های رای به سیاست خانم مرکل در زمینۀ مهاجرت و پ REUTERS/Kai Pfaffenbach

شامگاه یکشنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۶ نتیجه انتخابات در سه ایالت بادن وورتنبرگ، راینلند فالتس و زاکسن آلنهالت آلمان اعلام شد و بسیاری از ناظران را دستخوش حیرت و نگرانی کرد. حزب دست راستی و بیگانه ستیز "آلترناتیو برای آلمان" که برای نخستین بار در انتخابات ایالتی شرکت می کند، حتی بسیار بیش از آنچه پیش بینی شده بود، رای آورد و در مجموع ۶۲ کرسی را در سه پارلمان ایالتی اشغال کرد.

تبلیغ بازرگانی

حزب "آلترناتیو برای آلمان" در یک سال گذشته با نرمش خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در برابر پناهجویان به شدت مخالفت کرده است. در نظرسنجی های یک هفته پیش از برگزاری انتخابات، پیش بینی شده بود که این حزب در بادن ۱۲ درصد، در راینلند ۹ درصد و در زاکسن، که تا قبل از فروریختن دیوار برلین جزو آلمان شرقی بوده است، ۱۹ درصد آرای مردم را کسب خواهد کرد. اما این حزب نوپا، که هیچ برنامه روشنی هم برای حل مشکلات جامعه آلمان ندارد، در بادن ۱۴ و نیم درصد، در راینلند ۱۲ درصد و در زاکسن ۲ /۲۴ درصد آرای مردم را به خود اختصاص داد. موفقیت چشمگیری که هیچیک از تحلیل گران تصور آن را نمی کردند.

نتیجه انتخابات به ویژه در ایالت زاکسن رهبران سیاسی آلمان را به شدت غافلگیر کرده است. در این ایالت حزب آلترناتیو برای آلمان پس از حزب دموکرات مسیحی که خانم آنگلا مرکل رهبری آن را به عهده دارد، در موقعیت دومین قدرت پارلمانی قرار گرفت. در حالی که حزب سوسیال دموکرات شکست بی سابقه ای را تجربه کرد و آرای آن از ۲۱ و نیم درصد در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۱۱ درصد تنزل یافت.

در همین ایالت، سقوط سنگین حزب "چپ ها" نیز باورنکردنی بود. این حزب، که در واقع بازمانده حزب واحد سوسیالیستی آلمان شرقی است، تاکنون در ایالات شرقی آلمان از جایگاه مستحکمی برخوردار بوده است. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۱ ایالت زاکسن نزدیک به ۲۴ درصد آرای مردم را کسب کرده بود، اما در انتخابات یکشنبه تنها به کمتر از ۱۶ درصد دست یافت.

با توجه به نتایج انتخابات، حزب دموکرات مسیحی، با کسب ۳۰ درصد آرای مردم زاکسن، تنها در صورت ائتلاف با دو حزب چپ ها و سوسیال دموکرات قادر خواهد بود دولت ایالتی را تشکیل دهد. تمام احزاب حاضر در انتخابات سه ایالت آلمان قبلا اعلام کرده اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به ائتلاف با حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان نخواهند شد.

در ایالت غربی راینلند که قدرت در آن طی ده ها سال گذشته همواره بین احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تقسیم شده است، این بار هم سوسیال دموکرات ها ۳۶ درصد و دموکرات مسیحی ها ۳۲ درصد آرای مردم را کسب کردند و می توانند یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. در این ایالت نیز آلترناتیو برای آلمان سه درصد بیش از آنچه نظرسنجی ها پیش بینی می کرد رای آورد و با ۱۲ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات، توانست ۱۴ کرسی پارلمان ایالتی را کسب کند.

در ایالت جنوبی بادن وورتنبرگ که ثروتمندترین ایالت آلمان است، پیروزی بیگانه ستیزان و شکست حزب سوسیال دموکرات از زاکسن هم غیرمنتظره تر بود. در این ایالت آلترناتیو برای آلمان با ۱۴ و نیم درصد آراء در جایگاه سوم نشست و حزب سوسیال دموکرات با ۷/۱۲ درصد به نیروی چهارم در پارلمان تبدیل شد.

این ایالت در حال حاضر دارای یک رئیس دولت سبز است. در انتخابات روز یکشنبه نیز، سبزها با بیش از ۳۰ درصد قدرت نخست بودند و می توانند از طریق ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی که صاحب بیش از ۲۷ درصد آراء شده است دولت ایالتی را تشکیل دهند.

در انتخابات روز یکشنبه، بخش قابل توجهی از مردم آلمان با گزینش حزب بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان در واقع به سیاست های پناهندگی خانم آنگلا مرکل رای منفی دادند. پیش تر بسیاری از تحلیل گران و مفسران آلمانی گفته بودند که این انتخابات موقعیت خانم مرکل را برای انتخابات سراسری پائیز سال آینده روشن خواهد کرد. حتی برخی پیش بینی کرده بودند که اگر خانم مرکل نتواند تا روز ۱۳ مارس مشکل پناهجویان را حل کند، ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که مجبور شود یک انتخابات سراسری پیش رس برگزار کند. در این صورت شانس او برای باقی ماندن در قدرت بسیار کم خواهد بود.

خانم مرکل، روز جمعه گذشته در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی، در جمع اعضای حزب خود در بادن وورتنبرگ، ضمن دفاع مجدد از سیاست پناهندگی خود، با تاکید روی این نکته که پناهندگان اقتصادی از آلمان مسترد خواهند شد، کوشید مخالفان خود را نرم کند. قائم مقام خانم مرکل، زیگمار گابریل رئیس حزب سوسیال دموکرات هم با این هشدار که "اگر دموکرات ها در خانه بمانند، ضد دموکرات ها پیروز خواهند شد" کوشید مخالفان گردش به راست در آلمان را به پای صندوق های رای بکشد. اما نتیجه انتخابات نشان داد که این تلاش ها موفق نبوده است و راستگرایان جسارت بیشتری برای فشار بیشتر بر دولت و تنگ کردن عرصه زندگی برای پناهجویان آلمان خواهند یافت.

آلمان در سال گذشته با راه دادن به یک میلیون و صد هزار مهاجر تازه، با مشکلات بزرگی روبرو شده است. راستگرایان، ظرف ماه های اخیر به تعداد زیادی از مراکز نگهداری پناهجویان حمله کرده و در مواردی آن ها را به آتش کشیده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید