روزنامه های امروز فرانسه

پیروزی ترامپ و ناباوری رسانه ها

Republican U.S. presidential candidate Donald Trump holds up a crying young child from the crowd as he arrives at a Trump campaign rally in New Orleans, Louisiana March 4, 2016.
Republican U.S. presidential candidate Donald Trump holds up a crying young child from the crowd as he arrives at a Trump campaign rally in New Orleans, Louisiana March 4, 2016. REUTERS/Layne Murdoch

روزنامه های صبح امروز، در فرانسه، با در نظر داشت این که هنوز نتایج انتخابات ایالات متحده را در دست نداشتند، هنوز هم در خیال پیروزی هیلاری کلینتون بودند. ولی سایت های انترنتی آنان خبر پیروزی ترامپ را هم اخذ و پخش کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

سرمقاله نویس لیبراسیون، «ژوهان هوفناژل»، در سایت انترنتی این روزنامه، نوشته است : اشتباه نکنیم : اولین قدرت جهانی، در حال حاضر در دست راست افراطی است. نصف مردم امریکا، آگاهانه، به یک کاندیدای نژاد پرست، دروغگو، سکسیست، بد اخلاق و پر از نفرت رای دادند. اکثر آنان مردان سفید پوست هستند که از یک طبقۀ متوسطی نمایندگی میکنند که در حال انهدام است. طبقه ای که از سقوط، از فقر و همچنان از مهاجرت و تروریسم میترسد. این طبقه از حکومت فدرال هم در هراس است و همچنان از اینکه مبادا حیثیت خود را به عنوان اکثریت جامعه از دست بدهد.

انتخاب یک رئیس جمهور سیاه پوست، هشت سال پیش، برای آنان یک آژیر خطر اولی بود. امریکای خیالی آنان، سرزمین مهاجرت، که آنان آن را سفید پوست و صنعتگر تصور میکردند، به زودی موجودیت خود را از دست میدهد. نماد مجموع همۀ ترس های آنان هیلاری کلینتون بود، که یک زن و یک لیبرال است. دونالد ترامپ، که از این ترس آنان خودش را تغذیه میکرد و همزمان با آن، این ترس ها را دامن میزد، آخرین قلۀ دفاعی آنان، در برابر این امر اجتناب ناپذیر بود.

سرمقاله نویس لیبراسیون در ادامه آورده است که جهان بی ثبات ما ضرورتی به این چنین یک «روح آزاد» نداشت.

در سپیده دم این روزی که ایالات متحده و جهان را، در ابهام غرق میکند، در ذهن ما سوال های زیادی خلق شده اند. این افراطیانی که داغ شده اند و به انتقامی که از تاریخ و از اوباما میخواستند بگیرند، رسیده اند، با این همه خشم چه خواهند کرد ؟ و اثرات آن، بالای اقلیت ها چه خواهد بود ؟ و ترامپ ؟ او با پیروزی خود چه خواهد کرد ؟ آیا  برنامه خود آن را پیاده خواهد کرد ؟ پاسخی های را که ما می توانیم تصور کنیم، به کابوس شباهت دارد.

کسانی که امیدوارند که چهل و پنجمین رئيس جمهور ایالات متحده، به دلیل عدم آمادگی و عدم آگاهی از دوسیه های کلان و همچنان، به دلیل روابط تیره با یک قدرت خارجی، اجازه خواهد داد که مشاوران با تجربه و معتدل تر از او، ادارۀ امور را به دست بگیرند، خوشبین هستند. دونالد ترمپ غیر قابل کنترل است. جهان ناپایدار ما به چنین «الکترون آزاد» نیاز ندارد. ظهور بیگانه ستیزی و راست افراطی در اروپا نشان داد که قیمت سیاسی که باید دموکراسی های غربی قدیمی ما برای لیبرالیسم افراطی بدون محدودیت بپردازد چقدر است. هیچ کس موفق نشده بود به آن پایان بدهد. اما این بار، در داخل معبد اقتصاد مالی عاری از مقررات، اوضاع خطرناک شده اند.

در پایان این سرمقاله به ترس خاص مطبوعات فرانسه میرسیم، که احتمال به قدرت رسیدن مارین لوپن است. مارین لوپن، رهبر حزب جبهۀ ملی در فرانسه، کسیست که احزاب دیگر او را به رسمیت نمیشناسند و اگرچه به مرور زمان، حزب او به مقام اول رسیده است، ولی با وجود آن، از او به عنوان عوام فریب یاد میشود و میگویند که او گرایشات فاشیستی دارد.

سرمقاله نویس لیبراسیون نوشته اش را به این ترتیب به پایان میرساند که این انتخابات یک هشدار اضافی به کسانی است که فکر می کنند که مارین لوپن نمی تواند در فرانسه در سال 2017 به قدرت برسد. این یک دلیل اضافی برای اثبات این مسئله  است که هیچ پله ای برای دروغگویان آنچنان بلند نیست که نتوانند آن را طی کنند. به ویژه هنگامی که رهبران حزب جمهوری خواهان، به دلیل فرصت طلبی و با حساب های کوتاه مدت، با تایید تز های هویتی و نژاد پرستانه، به آن صحه میگذارند.

* * *

فیگارو در سایت انترنتی خود، عکس صفحۀ اول تعدادی از روزنامه را آورده است که به دلیل عدم جدیت در بررسی قبل از پخش، خبر پیروزی هیلاری کلینتون را پخش کرده اند. در این میان روزنامۀ «خبر جنوب» از ایران هم آمده است که عنوان کرده است : کلینتون اولین رئیس جمهور زن امریکا شد.

* * *

لوموند که بعد از ظهر ها پخش میشود، یگانه روزنامۀ امروزی فرانسه است که به نتایج انتخابات دسترسی پیدا کرده است. عنوان کلان صفحۀ اول این روزنامه البته «دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده» است. لوموند اعلان میکند که کاندیدای جمهوری خواهان وسیعاً برندۀ این انتخابات است. چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرده است که دوران برای امریکا، دوران اتحاد است. لوموند هم نوشته است که برای همۀ دنیا، پیروزی ترامپ، یک جهش به سوی نامعلوم است. و بالاخره اینکه، این حزب بزرگ قدیمی، علاوه بر کاخ سفید، کنگرۀ ایالات متحده را هم در اختیار خود دارد.

سرمقالۀ لوموند، زیر عنوان «قهر برنده شد» آمده است و در ادامه صحبت از امریکای سفید پوست و دهاتی است که رئیس جمهور جدید را انتخاب کرد، صحبت از هیلاری کلینتون است که دو بار باخت، یک بار در برابر باراک اوباما و یک بار دیگر در برابر دونالد ترامپ، و همچنان، صحبت از مارین لوپن است که امیدوار است از این موج «عوام گرایانه» مستفید شود.

در سر مقالۀ لوموند هم الفاظ زشت به کار رفته اند. صحبت از یک ملیاردر قابل تردید است که از بیست سال به اینسو، مالیات نمی پردازد. مانند «دندان کش» ها دروغ میگوید، با نژادپرستی، بدبینی دیگران و سکسیسم دست بازی میکند،  و هرگز هیچ مسئولیت انتخاباتی و یا حکومتی نداشته است. این ملیاردر موفق شده است انرژی این قهر مردمی را به خود جذب کند.

در ادامه میخوانیم که ایالات متحده همان کشوریست که در سال 2008 و 2012 اولین افریقایی امریکایی را به ریاست جمهوری برگزید. ولی ایالات متحده همچنان، یک فروشندۀ ساختمان را به این پست انتخاب کرد که بار ها ورشکست شده است و به اینکه ژن های خوب اروپایی دارد، افتخار میکند. روحیات امریکایی این است، ولی لوموند اضافه میکند که وضع هوا، در همگی نظام های دموکراسی غربی ما، به همین شکل است.

ترس مطبوعات اروپا بیشتر از این است که بعد از «عوام گرایان» امریکایی، عوام گرایان اروپایی برنده شوند و عوام گرای مشهور در فرانسه مارین لوپن و حزب جبهۀ ملی است. لوموند از ژان پیر رافاران، که یکی از شخصیت های سیاسی جناح راست فرانسه است و از کاندیداتوری «آلن ژوپه» پشتیبانی میکند، نقل قول کرده است که میگوید، برنده شدن ترامپ در ایالات متحده به این معنی است که مارین لوپن هم میتواند برنده شود.

در آخرین انتخابات فرانسه، حزب مارین لوپن بزرگترین حزب سیاسی این کشور بود. در مقابل او، ائتلاف های متشکل از احزاب متعدد قرار داشتند. ولی چپ و راست با هم یکجا، با این حزب مخالفت کردند و اگر پیشرفت این حزب ادامه پیدا کند، پیش بینی میشد که در انتخابات سال آینده نه، بلکه در انتخابات بعدی، او بتواند در دور دوم هم مشکل ایجاد کند. ولی موفقیت ترامپ این احتمال را که در همین انتخابات سال آینده هم، مطرح میکند، که جناح مارین لوپن و حزب جبهۀ ملی او، که به نام عوام گرا یاد میشوند، ایجاد مزاحمت جدی بکنند. لوموند نوشته است که بعد از برکسیت، کاندیدای جبهۀ ملی در پیروزی ترامپ یک علامت جدید میبیند. یعنی اینکه همان خطری که ایالات متحده را تهدید میکرد، و بالاخره به واقعیت تبدیل شد، میتواند اروپا را هم تهدید کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید