روزنامه ها ی فرانسه

پیروزی راست افراطی موجب ناهماهنگی درحزب حاکم فرانسه دردوردوم انتخابات استانی

@fotolia

آنچه فضای سیاسی فرانسه را نگران کرده و به تحرک واداشته خطری است که ازجانب قدرت گیری راست افراطی احساس می شود زیرا در دور دوم انتخابات، این حزب در مقابل احزاب سنتی قرار خواهد گرفت

تبلیغ بازرگانی

نتیجه دور اول انتخابات استانی فرانسه، منظره انتخاباتی را در این کشور دگرگون کرده و بحث های فراوانی براه انداخته است. حزب "سوسیالیست"( PS ) با 24.94 درصد آرا در صدر لیست انتخاب شوندگان قرار دارد و پس از آن، حزب "اتحاد برای جنبش مردمی" ( UMP ) با 16.97 درصد، حزب راست افراطی "جبهه ملی" (FN ) با 15.06 درصد و جبهه احزاب چپ 8.92 درصد جای گرفته اند.
آنچه فضای سیاسی فرانسه را نگران کرده و به تحرک واداشته خطری است که از جانب قدرت گیری راست افراطی احساس می شود زیرا در دور دوم انتخابات، این حزب در مقابل احزاب سنتی قرار خواهد گرفت و در نتیجه احزاب مخالف باید بتوانند با همکاری با یکدیگر اجازه ندهند که راست افراطی برای کسب قدرت های محلی رأی بیاورد.
به این عامل، بی تفاوتی فرانسویان و غیبت 55.68 درصد از واجدین حق رأی در انتخابات روز یکشنبه افزوده می شود.
روزنامه های امروز فرانسه با انعکاس سخنان نیکولا سارکوزی که از هم حزبی های خود خواسته است تا در دور دوم انتخابات از دو جناح رقیب خود یعنی سوسیالیست و جبهه ملی فاصله بگیرند، به بررسی نتایج این موضعگیری و بروز اختلاف نظردرحزب UMP پرداخته اند.
لیبراسیون با اشاره به موضع متفاوت فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه، در صفحه اول خود با تیتر درشت می نویسد "فیون" انتخاب می کند ولی "سارکوزی" نه. و در دنباله می نویسد در حالیکه رییس جمهوری با طرح تشکیل "جبهه جمهوریخواهان" در مقابل راست افراطی را مخالفت می کند، نخست وزیر از همفکران خود دعوت می کند که به مخالفان "جبهه ملی" یا حزب راست افراطی رأی بدهند.
به عقیده سرمقاله نویس لیبراسیون، حزب راست حاکم ، در جبران شکست اولیه خود در مقابل راست افراطی برای حفظ آبرو، عدم استقبال مردم از انتخابات را بهانه می کند و وعده پیروزی در دور دوم می دهد. در حالیکه به نظر نویسنده لیبراسیون این شکست در حقیقت نشانه ای از رقابت جدی آینده حزب حاکم با "جبهه ملی" به رهبری خانم مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 است.
لیبراسیون تأکید می کند که علیرغم طفره رفتن ها، UMP باید تکلیف اعضای خود را روشن کند تا بدانند که در خلوت اطاقک رأی باید کاغذ خود را به نام چه کسی در صندوق بیاندازند، حزب سوسیالیست یا جیهه ملی؟ لیبراسیون می افزاید، درحالیکه چپ با گرفتن موضع مشخص از اعضای خود دعوت کرده تا در صورت اجبار به انتخاب میان راست افراطی و  را انتخاب کنند. "چپ" به مسئولیت سیاسی خود عمل می کند، حال به عهده "راست" است که مسئولیت خود را درک کند.
فیگارو روزنامه منعکس کننده نظرات راست فرانسه، در سرمقاله خود به خطرات تشکیل "جبهه جمهوریخواهان" برای مقابله با راست افراطی می پردازد و می نویسد دلیل موفقیت راست افراطی اینست که به دروغ تبلیغ می کند که حزب راست حاکم و حزب سوسیالست اختلافی با هم ندارند و تشکیل جبهه با طرفداران چپ این نظر را تقویت می کند و نفوذ راست های افراطی را بیشتر می سازد. فیگارو به میانه رو های UMP اطمینان می دهد که نگران نباشند و به دام حزب سوسیالیست یا جبهه ملی نیافتند. در عین حال این امکان را رد نمی کند که در موارد مشخص ممتنع یا به چپ رأی بدهند.
اومانیته هم معتقد است که نیکولا سارکوزی با عدم انتخاب بین راست افراطی و چپ جمهوری را به خطر می اندازد.
لاکروا در سرمقاله خود بالا رفتن آرای راست افراطی را به گردن مجموعه ای می اندازد که باعث شده اند فرانسویان زیادی جبهه ملی را یگانه نیروی پاسخگو به مشکلات فرانسه بدانند.
و اما لوموند، در سرمقاله خود اجبار قرارگیری درمقابل راست افراطی در رقابت های سیاسی دور دوم انتخابات استانی فرانسه را با سه اشتباه یا خطای حزب راست حاکم بررسی می کند. نخستین اشتباه، تاکتیکی است و به نداشتن سیاست روشن از طرف این حزب بر می گردد که باعث می شود اعضای این حزب به دلیل گیج شدن در دور دوم انتخابات شرکت نکنند، دومین خطا، سیاسی و ایدئولوژیکی است که به راست افراطی ارزش می بخشد. و بالاخره مشخص نکردن خط فاصل با راست افراطی یک اشتباه اخلاقی است که باعث می شود تا مرز ارزش های راست کلاسیک با راست افراطی مخدوش شود.
 

ازمیان مقالات متعددی که به حوادث لیبی و یمن و سایر کشورهای منطقه عربستان و آفریقای شمالی و شرقی، در روزنامه های امروز فرانسه منعکس شده است به مطلبی در لوموند درارتباط با بحرین نگاهی می اندازیم.
خبرنگار لوموند با توضیح بن بست سیاسی بحرین پس از سرکوب مخالفت ها، می نویسد که گفتگو میان اپوزیسیون و دولت متوقف شده است و شیخ علی سلمان رهبر جوان تشکیلات "الوفاق" به همراه شش تشکیلات سیاسی دیگر خواستار کمک بین المللی و یا منطقه ای شده است. در همین حال پادشاه بحرین از "توطئه" حرف می زند و ایران را مقصر ناآرامی ها در کشورش معرفی می کند.
به نوشته لوموند مخالفان در بحرین دخالت خارجی در لیبی را تکذیب نمی کنند و خواستار اقدامی مشابه اما غیر نظامی برای فشار بر حاکمیت بحرین هستند.
اما لاکروا در کنار مطالب مربوط به تحولات اخیر لیبی به وزن افکارعمومی کشورهای عربی در موفقیت عملیات علیه قذافی اشاره می کند.
مطابق این تحلیل دنیای عرب درعین هویت مشترک فرهنگی و زبانی، ازنظر فکری و ایدئولوژیک یکی نیست و منافع و مسایل ملی متفاوتی دارد. به همین دلیل و با درنظر گرفتن این اصل، کار فکری و تبلیغی و روشنگری در کشورهای عرب، برای پاریس و واشنگتن ولندن اهمیت زیادی دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید