پیروزی فرانسوا فیّون و گسست در سنت "گُلیستی" فرانسه-گفتگو با فریدون خاوند

در پایان انتخابات مقدماتی راست و راست میانه فرانسه، فرانسوا فیّون به عنوان نامزد احزاب راست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. فرانسوا فیّون را به عنوان مدافع ارزش های سنتی کاتولیسیسم و همچنین مدافع سفت و سخت یک لیبرالیسم اقتصادی می دانند. پرسش این است که تا کجا انتخاب او به عنوان نامزد راست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه معرف یک گسست یا یک تداوم در سنت "گُلیستی" این کشور به شمار می رود؟

تبلیغ بازرگانی

و آیا این انتخاب دوپارگی سنتی "چپ و راست" در انتخابات پیش رو تشدید نخواهد کرد و احتمالاً مبارزۀ احزاب چپ فرانسه را در کارزار انتخاباتی این کشور تسهیل نخواهد ساخت؟

فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بسیار بعید می داند که هیچیک از گرایش های شناختۀ شدۀ چپ فرانسه بتوانند در حال حاضر مانع از موفقیت فرانسوا فیّون در انتخابات پیش رو بشوند. فریدون خاوند همچنین اظهار می دارد که انتخاب فرانسوا فیّون برای اولین بار معّرف گسستی در سنت اجتماعی راست فرانسه، سنت "گُلیستی"، است، زیرا برای اولین بار نامزد انتخاباتی این گرایش صریحاً خود را مدافع و مجری مدل لیبرالیسم سنتی اقتصادی و همسو با افکار مارگرت تاچر در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی می داند...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید