افغانستان/ دولت- گفتگو

پیشرفت در ایجاد حکومت جدید

تشکیل حکومت جدید در افغانستان که بیش از حد پیش‌بینی شده طول کشید، پیشرفت کرده است. تیم عبدالله عبدالله و تیم اشرف غنی احمدزی، در تقسیمات وزارتخانه‌ها، روی ١٧ وزارت تفاهم کرده اند و تنها ٩ وزارت هنوز هم مورد بحث است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس آخرین اخبار، وزارتخانه‌های "مالیات" و "داخله" به تیم اشرف غنی و "دفاع" و "خارجه" به تیم عبدالله عبدالله، تعلق میگیرند. ولی هنوز بصورت مشخص این مسایل تأیید نشده اند. بحث بیشتر روی سخنان آقای دوستم است که گفته است تقسیمات بر اساس 50 درصد نخواهد بود و آقای محقق که عکس نظر آقای دوستم را گفته است.

 

در بررسی این مسایل امروز گفتگویی دارم با آقای بشیر بیژن، کارشناس امور سیاسی.

گفتگو با بشیر بیژن، کارشناس امور سیاسی

آقای بشیر بیژن از تفاهم نامه میان آقایان عبدالله و غنی یادآوری میکند و میگوید که انتخابات با توطئه مواجه شد، ولی تفاهم میان دو کاندیدا، افغانستان را از بحران نجات داد.

سوء ظن‌ها و نگرانی‌هایی را که در این اواخر زیاد شده اند، آقای بیژن، بی‌اساس میداند و میگوید کسانی که این نگرانی‌ها را دامن میزنند، در اصل از جریان پیشرفت امور آگاه نیستند. نظر آقای بیژن این است که هردو شخصیت برنده، هم رئیس جمهور و هم رئیس قوۀ اجرائیه، خود را به عملی کردن مواد تفاهم مکلف میدانند. آقای بشیر بیژن همچنان اضافه میکند که تأخیر در ایجاد کابینه، شاید به دلیل جستجوی آدم‌های متعهد، نیک نام و صادق باشد

در مورد اینکه شخصیت‌های مختلف از پیمان ایجاد حکومت وحدت ملی، تعبیرهای مختلف دارند، آقای بیژن میگوید که آنان باید به خواست مردم توجه کنند و بدانند که دورۀ حکومت آنان تنها پنج سال است، ولی حیات سیاسی آنان بسیار طولانی تر است؛ عملکرد آنان در طی این پنج سال، یک نوع سرمایه گذاری برای آینده هم است؛ مهم این است که چهره‌های نامطلوب در هیچ سطحی از ادارات گماشته نشوند.

گفتگو با بشیر بیژن، کارشناس امور سیاسی.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید