افغانستان

پیشرفت نسبی حقوق زنان و چالش‌ها

دیده بان حقوق بشر خواستار تصویب قانون منع خشونت بر علیه زنان شده است و رد روز های گذشته، گردهم آیی زنان منتخب در شورا های ولایتی هم روی بعضی از نابسامانی ها وضعیت زنان در افغانستان، تاکید کرده بود.

تبلیغ بازرگانی

از نقطۀ نظر دیده بان حقوق بشر، ازدواجهای اجباری و خشونت های خانوادگی، مهمترین چالش ها در مورد زنان و اعادۀ حقوق آنان است. در پایان دوران کاری حکومت آقای کرزی، امروز گفتگویی داریم با خانم حبیبه سرابی، والی بامیان و یکی از خانم های مفق در این دوره. در حالیکه با وجود اهداف نیک حکومت، اوضاع اجتماعی مملکت آنچنان تغیری نکرده است، از خانم سرابی میشرسم که چقدر اعمال و تدابیر حکومت میتوانند در جامعه تاثیر گذار باشند.

خانم سرابی میگوید که حکومت سعی میکند برای اعادۀ حقوق مردم پالیسی سازی کند، و در این مورد پیشرفت های شده است. در قانون اساسی افغانستان بطور مثال، زنان و مردان حقوق مساوی دارند. بجز از قانون محو خشونت که بعضی چالش ها را در برابر خود داشت، در موارد دیگر اوضاع خوب است. ولی جانب دیگر موضوع، خود زنان و جامعۀ افغانستان است. مردم و حکومت باید دست در دست همدیگر به پیش بروند، نه تنها همه به حقوق خود آگاهی پیدا کنند بلکه، این حقوق عملی هم شود. علاوه بر آن، زنان، بعد از اینکه با تجدید نظر در قانون حق حضور در دفاتر و محیط های کاری را به دست میاورند، باید خود آنان تلاش کنند تا موقف، حیثیت و ظرفیت های خود را بالا ببرند.

موضوع دیگر، سنت های حاکم در کشور است که خانم سرابی آن را در بسیاری موارد، دست و پا گیر تلقی میکند.

با اشاره به قانون محو خشونت و احوال شخصیۀ اهل تشیع، از خانم سرابی میپرسم که آیا چهارچوب «جمهوری اسلامی» به زنان اجازه میدهد که حقوق مساوی داشته باشند؟ او میگوید که بلی، و در قانون اساسی افغانستان هم اساسات آن تسجیل شده است. در مولردی هم میشود با مکالمه و مفاهمه به نتیجه رسید. در قانون احوال شخصیه، اگر زنان موفق شدند از تصویب شدن آن جلوگیری کنند، هم به دلیل همین مفاهمعه ها، مکالمه ها و عکس العمل ها بود.

سوال آخر با یاد آوری از چادری زنان افغان، از ریشه های این مشکلات میپرسم و خانم سرابی میگوید که آنچه در پدیدۀ چادری مشکل آفرین شد، اجباری شدن آن توسط طالبان بود. وگرنه قبل از آن و بعد از آن، چادری وجود داشت و دارد، و در صورتیکه اجباری نباشد، مشکل خاصی ایجاد نمیکند. ولی در هرصورت چادری افغانی که شاید ریشۀ هندی داشته باشد، بد ترین پدیده است و چادر های سیاه بعضی از کشور های دیگر هم، که نتها چشمان زنان باز است، جذاب نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید