سوریه / آمریکا

پیشنهاد جدید روسیه برای حل معضل سلاح های شیمیائی سوریه و واکنش اوباما

Reuters

به دنبال پیشنهاد جدید روسیه در جهت حل بحران کنونی سوریه و پیش گیری از حمله نظامی به رژیم اسد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح روسیه را «مثبت» ارزیابی کرد ولی گفت «هنوز عزم جدی از سوی رژیم سوریه ندیده است». 

تبلیغ بازرگانی

دولت مسکو در بحبوحهٔ مذاکرات آمریکا و متحدین وی در مورد احتمال مجازات نظامی رژیم اسد درپاسخ به استفاده این رژیم از سلاح شیمیائی علیه مردم خود، پیشنهاد کرد که تسلیحات شیمیائی سوریه از این پس تحت نظارت بین المللی قرارگیرد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه که به مسکو سفرکرده است، بلافاصله اعلام داشت که از طرح پیشنهادی مسکو استقبال می‌کند.
در پی طرح چنین پیشنهادی مقامات آمریکا آنرا گامی مثبت ارزیابی کردند و مجلس سنا رای گیری خود را درمورد طرح مصوبه پیشنهادی دولت برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه را به تاخیرانداخت. ولیدمعلم وزیرامورخارجه سوریه که به مسکو سفرکرده است، بلافاصله اعلام داشت که ازطرح پیشنهادی مسکو استقبال می‌کند.
قراربود این مصوبه دولت روزچهارشنبه، یازدهم سپتامبر، به رای گذاشته شود.
باراک اوباما با این حال تاکید کرده است که پیشنهاد روسیه به خاطرتهدید نظامی علیه سوریه اتخاذ شده است.
درپاریس، لوران فابیوس، وزیرامور خارجه فرانسه شب گذشته، دوشنبه نهم سپتامبر، درواکنش به طرح روسیه گفت دولت پاریس با گذاشتن سه شرط می‌تواند این طرح را بپذیرد.
به گفته فابیوس: اسد باید بدون تاخیرتسلیحات شیمیائی خود را تحت نظارت بین المللی قراردهد، سپس اجازه دهد این سلاح‌ها نابود شوند و بالاخره به عنوان سومین شرط وزیرامورخارجه فرانسه گفت: حکومت دمشق باید بپذیرد که پرونده حمله شیمیائی به مردم سوریه به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع و عاملین آن شناخته و مجازات شوند.

ازسوی دیگر، احمد داود اوغلو، وزیرامورخارجه ترکیه یک باردیگربا تاکید برمواضع دولت آنکارا درمورد لزوم مجازات رژیم اسد، گفت: درصورتی که دولت دمشق زمان به دست بیاورد، قتل عام‌های دیگری بیشتری را به راه خواهد انداخت.
به گزارش ایسنا، وی دریک مصاحبه با کانال خبری ترکیه تاکید کرد که دولت آنکارا تردیدی ندارد که سلاح شیمیایی توسط دولت بشاراسد مورد استفاده قرار گرفته است.
داود اغلو افزود: این چنین حملاتی تنها توسط موشک و با همکاری کار‌شناسان متخصص صورت می‌گیرد واین کار‌شناسان افرادی هستند که تنها دولت سوریه دراختیاردارد.
وزیرامورخارجه ترکیه تاکید کرد: داده چند ماه زمان به دولت سوریه به معنای نشان دادن چراغ سبز برای انجام قتل عام‌های بیشتراست.
داود اغلو گفت: وجود دولتی که ازسلاح شیمیایی استفاده می‌کند خود به منزله تهدید است، اما باید ازدادن زمان بیشتربه چنین دولتی برای انجام حملات بیشتراجتناب کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ازبیروت، رهبرارتش آزاد سوریه نیز روز دوشنبه رژیم اسد و «حامی بین المللی آن روسیه» را به دروغگویی متهم کرد و نسبت به ترفند آن‌ها برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه دمشق هشدارداد.
سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه درواکنش به این خبرگفته است: اینهم دروغی تازه ازسوی اسد و استادش پوتین است و تنها هدفشان از این کارجلو گیری از اقدام نظامی غرب درسوریه است.

خانم سوزان رایس، مشاورامنیت ملی آمریکا می‌گوید: رژیم سوریه بار‌ها از سلاح شیمیایی استفاده کرده و امنیت متحدان آمریکا درمنطقه را با خطرمواجه ساخته است.
خانم رایس افزود: برای حمله به رژیم اسد ازحمایت جهانی برخورداریم و هدف ما پایان دادن به درگیری‌ها درسوریه ازطریق روند سیاسی است که باعث شود بشاراسد از قدرت کناره گیری نماید.
به گزارش منابع خبری خانم رایس درسخنرانی خود در بنیاد «آمریکائی جدید» درحالی که به بحران سوریه پرداخته بود، باردیگر حکومت سوریه را به استفاده از سلاح شیمیای متهم کرد وگفت: عدم برخورد با عاملان این حمله موجب می‌شود تا راه برای استفاده ازتسلیحات کشتارجمعی دیگرنیزبازشود.
خانم رایس باردیگربا اشاره به تلاش رژیم ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گفت: رهبران تهران بدانند که آمریکا به حرفی که می‌زند عمل می‌کند. ما اجازه نخواهیم داد رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
خانم رایس تاکید کرد: ما برای جلوگیری ازدستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای ازهمه روش‌ها چه دیپلماتیک و چه افزایش فشار‌ها استفاده می‌کنیم وهمانطور که رئیس جمهوری اوباما گفته است همه گزینه‌ها روی میزاست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید