اسپانیا

همه پرسی استقلال کاتالونیا،"اسپانیا را بسوی بحران میبرد"-گفتگو با فریدون خاوند

فریدون خاوند، محقق و روزنامه نگار ساکن پاریس
فریدون خاوند، محقق و روزنامه نگار ساکن پاریس

همه پرسی در منطقه کاتالونیا در اسپانیا با وجود مخالفت ها در حالی انجام می شود که دولت مرکزی برای جلوگیری از آن ماموران انتظامی را به منطقه اعزام کرده است. درگیری میان ماموران و مردم تا این ساعت حدود صدها زخمی بر جای گذاشته است.

تبلیغ بازرگانی

فریدون خاوند، محقق و روزنامه نگار ساکن پاریس در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه می گوید: اگر دولت مرکزی اسپانیا اجازه می داد که همه پرسی کاتالونیا در شرایط آزاد برگزار شود، مشخص نبود که استقلال طلبان برنده این رفراندوم باشند. زیرا بر اساس نظر خواهی های به عمل آمده پیش از همه پرسی، تنها چهل تا چهل و پنج درصد مردم خواهان استقلال و بخش بزرگی از مردم طرفدار ماندن کاتالونیا در اسپانیا بودند.

فریدون خاوند افزود: اما با وضعیتی که امروز در اثر برخوردهای تند دولت مرکزی به وجود آمده، می تواند به یک بحران اجتماعی در اسپانیا ختم شود و طبیعتا بحران در اسپانیا، اتحادیه اروپا را نیز تکان خواهد داد. زیرا اسپانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپا است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید