افغانستان / نظامی

پیش بینی خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان

آلن ژوپه وزیر دفاع فرانسه
آلن ژوپه وزیر دفاع فرانسه REUTERS/Stringer
متن توسط : عزیز احمد فرد
۲ دقیقه

فرانسه در سال مسیحی جاری، یعنی 2011، میخواهد شرایط سپردن مسئولیت امنیتی مناطق تحت کنترول خود را، به افغانها، آماده کند.

تبلیغ بازرگانی

آمادگی برای خروج را الن ژوپه، وزیر دفاع فرانسه مطرح کرده است، ولی اوپوزیسیون فرانسه، یعنی حزب سوسیالیست، گفته است که در طی همین سال 2011 فرانسه باید خروج از افغانستان را آغاز کند.

وزیر دفاع فرانسه که در پارلمان این کشور حرف میزد، گفت که در سه ماه اول امسال، فرانسه میخواهد در سربی، شرایط واگزاری به نیروهای افغان را آماده کند و در ماه های بعد، نوبت به کاپیسا میرسد. در جواب، لوران فبیوس، عضو حزب سوسیالیست، که در گذشته نخست وزیر این کشور هم بود، و قبلاً گفته بود که فرانسه باید افغانستان را ترک کند، چون برای مشکل افغانستان راه حل صرفاً نظامی وجود ندارد، اضافه کرد که، امید وار است که برگرداندن نیروهای نظامی فرانسه از افغانستان، همین امسال آغاز شود، چون برای جنگ برضد تروریسم و استقرار دموکراسی، با این طرز عمل موفق نخواهیم شد.

وزیر دفاع، الن ژوپه همزمان با ترک سروبی، فرستادن نیروهای فرانسوی به جاهای دیگر افغانستان را مطرح میکند و میگیوید که مهمترین موضوع برای فرانسه، اینست که چگونه برای سال 2014، یعنی خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان، آمادگی بگیرند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید