روسیه

پیوتر پاولنسکی، هنرمند روس با شیوه‌های عجیب اعتراضی به فرانسه پناهنده شد

تبلیغ بازرگانی

پیوتر پاولنسکی*، هنرمند روسی که با شیوه های عجیب اعتراضات سیاسی خود را اعلام می کند به فرانسه پناهنده شد.

این هنرمند روسی گفته است که از سوی دولت روسیه به تحمل ده سال حبس به دلیل اعتراضاتش علیه سیاستهای کرملین تهدید شده است.

وکیل این هنرمند روس به خبرگزاری فرانسه گفت: دفتر حمایت از پناهندگان در فرانسه امروز به پیترو پاولنسکی و همسرش عنوان پناهندگی سیاسی در فرانسه را اعطا کرد.
 

Pitor Pavlenski

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید