اسپانیا/ فساد

پیگیری قضایی فساد مالی "کریستینا"، شاهدخت اسپانیا

شاهدخت "کریستینا"- دختر کوچک پادشاه اسپانیا، امروز در چهارچوب فساد مالی در دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت.
شاهدخت "کریستینا"- دختر کوچک پادشاه اسپانیا، امروز در چهارچوب فساد مالی در دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت. REUTERS/Paul Hanna

شاهدخت "کریستینا"- دختر کوچک پادشاه اسپانیا، امروز توسط یکی از قاضیان این کشور در چهارچوب فساد مالی مورد بازپرسی قرار گرفت؛ این قضیه، بی اعتمادی مردم این کشور را به طبقات بر سر قدرت، بیشتر از پیش کرده است.

تبلیغ بازرگانی

از آغاز سلطنت مشروطه در اسپانیا در سال 1975، این اولین بار است که یک تن از اعضای خانوادۀ سلطنتی مورد پیگیری قضایی قرار میگیرد.

"کریستینا"، به اتهام تقلب مالیاتی و سوءاستفاده از پول‌های شرکتی که او با شوهرش ریاست آنرا بعهده دارند، مورد سؤال و جواب قرار گرفت.

شوهر این شاهدخت که "ایناکی اوردانگارین" نام دارد و در گذشته عضو تیم ملی هاندبال اسپانیا بود، هم به جرم سوء استفاده از پول‌های فراوانی که شرکت آنان از حکومت دریافت میکرد و ظاهراً هدف آن تشکیل کنفرانس در مورد ورزش و اقتصاد بود، مورد پیگرد قضایی است. مقدار این پول‌هایی که حکومت به این زوج سلطنتی داده، ٦ ملیون اورو ذکر شده است.

این شاهدخت که از پول‌های کنفرانس ورزش و اقتصاد برای بهبود دکور قصرش و همچنان برای کلاس آموزش رقص استفاده کرده است، همراه با شوهرش همۀ اتهامات را رد میکند؛ ولی او در رد این اتهامات تنها میگوید که: «من نمیدانم»، «من فراموش کرده ام» و «من کاملاً به شوهرم اعتماد میکردم».

دادگاه البته به صورت استثنایی به کریستینا اجازه داد که به دلایل امنیتی تا در خروجی دادگاه بدرقه شود، این موضوع باعث شد که وی از دوربین‌های تلویزیونی فرار کند و این کار باعث خشم مردم اسپانیا شد؛ مردمی که در کشور آنان در حالی که ملت در فقر زندگی میکند، بارها مسایل مربوط به فساد مالی طبقات بالای جامعه افشا شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید