افغانستان / انتخابات

چالش ها فرا راه انتخابات آینده

قانون"تشکیل وصلاحیت های کمیسیون انتخابات" توسط مجلس نمایندگان تصویب شده است ولی هنوز، سنا آن را تصویب نکرده است. از سوی دیگر، چون زمان کار آقای معنوی در حال تمام شدن است، بحث انتخاب رئیس کمیسیون انتخابات هم مطرح است.

تبلیغ بازرگانی

استقلال کمیسیون انتخابات، بسیار مهم است و احزاب سیاسی، به همین دلیل اصرار دارند که هرچه زود تر قانون انتخابات تصویب شود تا بعد از این، ضرورت به این نباشد که امور انتخابات، توسط فرامین تقنینی رئیس جمهور، به پیش برده شود. پیرامون این مسایل، گفتگویی دارم با آقای فضل احمد معنوی، رئیس فعلی کمیسیون انتخابات افغانستان.

آقای معنوی، این شایعه را که احتمال دارد اضلاً در افغانستان انتخابات نشود، و به جای آن رئیس جمهور، برای تداوم قدرت خویش، بار دیگر یک لویه جرگه ترتیب بدهد، رد میکند و با توصل به قانون اساسی میگوید که ما برای تعین وکلای مردم و رهبری کشور، تنها یک گزینه داریم و آنهم، انتخابات است. هیچ گزینۀ قانونی دیگر وجود ندارد. مگر اینکه قانون اساسی تغیر کند.

او همچنان ابراز میکند که کمیسیون انتخابات با وجود چالش های امنیتی، آمادگی عام و تام دارد، تا این انتخابات را برگزار کند. در گذشته، یکی از مشکلات، نبود قانون بود، که منتهی به فرمان های تقنینی رئیس جمهور شد. ولی امروز مسودۀ قانون انتخابات، در مجلس ملی افغانستان تحت بحث است و قانون "تشکیل وصلاحیت های کمیسیون انتخابات" در حال تصویب شدن است. و رفع خلای قانونی در بهبود انتخابات موثر است.

او اضافه میکند که کمیسیون انتخابات افغانستان، لااقل در انتخابات پارلمانی گذشته، قابت کرد که یک کمیسیون مستقل است. ولی این را هم تایید میکند که در افغانستان، جناح های وجود دارد که میخواهند روی کمیسیون انتخابات کنتول یا نفوذ داشته باشند. این بستگی به خود کمیسیون دارد که چگونه میتواند استقلال خود را حفظ کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید