ایران/محیط زیست/گفتگو

چالش ها و تهدید ها علیه "سفید کوه" و جنگل های زاگرس

  منطقه حفاظت شده سفید کوه طی سالهای اخیر تهدیدات زیادی را تجربه کرده، چالش هایی که منجر به از دست رفتن بخشی از ظرفیت های این پناهگاه حیات وحش شده است. در چنین شرایطی، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در جلسه هیات دولت گفت: "جنگل هایی که مورد تردد مردم بوده است، بهتر محافظت شده است." وی توصیه کرد که دولت حفاظت جنگل و محیط زیست را به مردم واگذارد و خود صرفاً نظارت کلی بر آن داشته باشد.

MEHR
تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در جلسه هیات دولت به جنگل های آسیب دیده بلوط در استان ایلام اشاره کرده و گفت: "جنگ هایی که مورد تردد مردم بوده است، بهتر محافظت شده است." وی توصیه کرد که دولت حفاظت جنگل و محیط زیست را به مردم واگذارد و خود صرفاً نظارت کلی بر آن داشته باشد.

سخنان آقای روحانی در حالی بیان میشود که خبر گزاری مهر امروز گزارشی از منطقه حفاظت شده سفید کوه در استان لرستان رامنتشر کرده است.
منطقه حفاظت شده سفید کوه در استان لرستان که از زیستگاههای ارزشمند پلنگ ایرانی است، دارای ۶۹ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت بوده و از مناطق بکر طبیعی و پناهگاههای حیات وحش استان محسوب می شده است.

مهر گزارش میدهد که منطقه حفاظت شده سفید کوه طی سالهای اخیر تهدیدات زیادی را تجربه کرده، چالشهایی که منجر به از دست رفتن بخشی از ظرفیت های این پناهگاه حیات وحش شده است.
 

"منطقه حفاظت شده سفید کوه دارای اقلیم معتدل بوده و با توجه به جاری بودن رودخانه های پرآبی چون کشکان در دل این منطقه یکی از پناهگاههای مهم حیات وحش استان محسوب می شود که جانورانی مانند کل و بز، پلنگ، کبک، خرس قهوه ای و... در این منطقه زندگی کرده و مشاهده شده اند."

درختان بلوط، گونه غالب گیاهی در این منطقه حفاظت شده محسوب می شوند و همچنین گونه های گیاهی ارزشمند دیگری نیز در منطقه وجود دارند.

"سفید کوه به لحاظ تنوع گیاهی و جانوری خود از اهمیت فوق العاده ای برای محیط زیست لرستان برخوردار است. به رغم اهمیت و ارزشمندی سفید کوه، این منطقه حفاظت شده با چالش های مختلف زیست محیطی مواجه است، چالش هایی که زندگی را برای حیات وحش منطقه مشکل کرده است."

در باره این چالش ها و تهدیدها با فرخ مستوفی کارشناس محیط زیست مقیم ایران به گفتگو نشسته ایم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید