تروریسم

چرا تروریست ها به اقلیت های مذهبی یورش می برند؟ گفتگو با حسن یوسفی اشکوری

در پی سوء قصد انتحاری لاهور در روز یکشنبه، که هدفش مسیحیان پاکستانی بود و بیش از هفتاد کشته به جا گذاشت، در خبری که توسط "اسکای نیوز" پخش شد، گفته می شود که گروه دولت اسلامی در حال آماده کردن سوء قصد هائی علیه کودکان یهودی در ترکیه است. مقامات اسرائیلی و ترک در مورد این خبر سکوت کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت انتقام  سوء قصد لاهور را خواهد گرفت و افزود که تروریست ها نمی توانند مانع ارادۀ ما بشوند.

طالبان پاکستان که مسئولیت این سوء قصد را به گردن گرفتند، امروز نواز شریف، نخست وزیر را مسخره کردند و در یک پیام توئیتری گفتند که از این پس جنگ «به درِ خانۀ او» رسیده است. .
سوء قصد پنجاب، خونین ترین سوء قصد در پاکستان طی سال جاری است.
در دو سوء قصد هم زمان به کلیساهای مسیحیان در لاهور در ماه مارس 2015، 17 تن جان خود را ازدست داده بودند.

بدین ترتیب می بینیم که پس از زنان در مجموع، شهروندان غربی و کودکان، اقلیت های مذهبی که در شماری از کشورها از ازار و سرکوب بری نبودند، به شکل سازمان یافته تر مورد سوء قصد و تهدید قرار گرفته اند.

به حسن یوسفی اشکوری، پژوهش گر دینی، گفتم جنگ های میان مذهبی چندان تازگی ندارد، اما تازگی در این است که طالبان در این سوء قصد و پیش تر داعش هم مسئولیت کشتار شیعیان را در پاکستان به گردن گرفته بودند. این از کجا سرچشمه می گیرد ؟

حسن یوسفی اشکوری، می گوید این نوع یورش های تروریستی گر چه درتاریخ بی سابقه نیست اما کم سابقه است. اما به این شکل و با گستردگی ای که در حال حاضر صورت می گیرد استثنائی است. دیگر این که امروز با برنامه ریزی انجام می گیرد. به این دلیل پس ازانجام کشتار ها، بی درنگ داعش و یا طالبان مسئولیت آن را به گردن می گیرند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید