ایران

چرا مجاهدین خلق پایگاه اشرف را رها نمی کنند؟

بعقیده  روزبه میر ابراهیمی، چیزی که در پایگاه اشرف در حال اتفاق افتادن است، سرنوشت یک عده از ایرانیانی است که عضو سازمان مجاهدین هستند و قربانی اصرار ها و لجبازی  کادر های رهبری شده اند. او می گوید منافع سیاسی کادر رهبری نیرو های سازمان را قربانی می کند.

تبلیغ بازرگانی

حمله خشونت آمیز نیرو های نظامی عراق به پایگاه اشرف در چند روز گذشته واکنش های بسیاری در سطح جهان ایجاد کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز کلیه سازمان های دفاع از حقوق بشر به این اقدامات خشونت امیز و خونین علیه اعضای غیر مسلح سازمان مجاهدین – که دهها کشته داد – اعتراض کردند.

در جریان این حوادث سازمان ها و شخصیت های سیاسی ایرانی نیز با انتشار بیانیه ها و یا مقالاتی در این باره ، اقدامات ارتش عراق در کشتار ساکنان پایگاه اشرف را بشدت محکوم کردند.

در این میان کسانی با استفاده از این فرصت ضمن محکوم کردن جنایات انجام شده، در عین حال به طرح این پرسش پرداختند که چرا در حالیکه دولت عراق مایل نیست سازمان مجاهدین در این کشور حضور داشته باشد، این سازمان بر ادامه حضور خود در عراق پافشاری می کند؟

در میان این بخش از منتقدین، می توان به بیانیه ای اشاره کرد که روز گذشته منتشر شد و کسانی همچون حسن شریعتمداری ، علی افشاری ، مهران براتی، فریبا داودی مهاجر و روزبه میر ابراهیمی آنرا امضاء کرده اند.

ویژه گی این بیانیه در آن است که امضاء کنندگان آن ابتدا جنایات ارتش عراق را علیه مجاهدین پایگاه اشرف و سپس " اعمال سرکوبگرانه و غیر انسانی " دولت جمهوری اسلامی را در " قلع و قمع و مجازات " اعضای این سازمان در برهه های مختلف ، محکوم کرده اند و در عین حال " مرزبندی و مخالفت قاطع" خود را با عقاید و عملکرد سازمان مجاهدین مورد تاکید قرار داده اند.

این بیانیه هم چنین روش رهبری سازمان را در بی اعتنائی به خواست دولت عراق مبنی بر خروج اعضای این سازمان از این کشور ، مورد شماتت قرار داده است . بیانیه تاکید کرده است که رهبران سازمان در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند و به آنها هشدار داده است که حفظ جان ساکنان این پایگاه مهم تر از منافع سیاسی رهبران بقصد ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیائی خاص است.

البته باید یاد آوری کرد که اخیراً یکی از سخنگویان این سازمان بنام شاهین قبادی گفته است که " ما تمایلی به ماندن در عراق نداریم . ولی به ما پناهندگی نمی دهند."

در گفتگوئی با روزبه میر ابراهیمی در آمریکا ، در باره این بیانیه و نکاتی که در آن مطرح شده است مصاحبه ای انجام گرفته که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
 

گفتگو با روزبه میرابراهیمی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید