ایران

چهارشنبه سوری در تهران: ٦.٢ میلیارد تومان خرید مواد محترقه و ٨ میلیارد تومان هزینه درمان

تهرانی ها سال گذشته ٦.٢ میلیارد تومان برای خرید مواد محترقه و ٨ میلیارد تومان برای درمانهای پزشکی هزینه کردند.

تبلیغ بازرگانی

هرسال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و چهارشنبه سوری مراکز پزشکی در ایران شاهد مصدومیتهای ناشی از انفجار مواد آتش زا هستند که در برخی موارد به سوختگیهای شدید و حتی مرگ منجر می شود.
تهرانی ها سال گذشته ٦.٢ میلیارد تومان برای خرید مواد محترقه و ٨ میلیارد تومان برای درمانهای پزشکی هزینه کردند.
امسال "ابعاد آتش بازی در چهارشنبه آخر سال در تهران" در همایشی با همین عنوان مورد بررسی قرار گرفت و یک عضو مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان سینا در تهران، دراین همایش گفت: سال گذشته ٢۰ درصد تهرانی ها بصورت خانوادگی، ١٦ درصد به صورت خارج از جمع خانواده در مراسم چهارشنبه سوری شرکت کردند.
وی با اشاره به آمار مجروحان چهارشنبه سوری سال گذشته گفت برپایه برخی آمارها از هر هزار تهرانی، دو نفر دچار مصدومیت شده اند.
به گفته این کارشناس از مجموع ١٧ هزار مصدوم چهارشنبه سوری سال گذشته، ٨۵ درصد خود بطور مستقیم از مواد آتش زا استفاده کرده اند.
آمار اندامهای آسیب دیده نشاندهنده آن است که چشمها دچار بیشترین آسیبها و پس از آن دست و پا و صورت دچار مصدومیت و سوختگی شده اند.
در بخش خسارتهای غیرپزشکی در چهارشنبه سوری سال گذشته، آمارهای مربوط به تنها شهر تهران نشان می دهد که ۱.٤ میلیارد تومان خسارت به خانواده های تهرانی تحمیل شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید