ایران / اقلیت های مذهبی

چهارمین جلسه محاکمه مدیران بهائی درتهران

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

در ایران چهارمین جلسه دادگاه هفت تن مدیران زندانی جامعه بهائیان ایران امروز برگزارشد. این درحالی است که صداهای آزادی خواهانه در مورد این هفت تن روز به روز بیشتر می گردد.

تبلیغ بازرگانی

اسقف کلیسای جامعه کاتولیک های ساکن "دهلی نو" در هندوستان در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این هفت نفر ویا حداقل آزادی این افراد با قید وثیقه و تامین شرایط محاکمه علنی و عادلانه آنها براساس موازین حقوقی بین المللی گردید.
اکنون حدود دوسال است که مدیران امور اداری بهائیان ایران در زندان به سر می برند.
در اولین جلسه این محاکمات که در شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب ایران برگزارشد بهائیان کلیه اتهامات وارده از جمله "جاسوسی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی " و " افساد فی الارض" را "مطلقاً" رد کردند.
هفت تن مدیران اداری جامعه بهائیان ایران عبارتند از
خانم فریبا کمال آبادی ، آقای جمال الدین خانجانی ، آقای عفیف نعیمی ، آقای سعید رضائی ، خانم مهوش ثابت ، آقای بهروز توکلی و آقای وحید تیزفهم، این افراد پیش ازدستگیری به اموراولیه اجتماعی و معنوی جامعه سیصد هزارنفره بهائیان ایران رسیدگی می کردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید