افغانستان/داخلی

چهار نفر به اتهام توطئه ترور معاون رئیس جمهوری افغانستان دستگیر شدند

ژنرال رشید دُوستم، معاون رئیس جمهوری افغانستان
ژنرال رشید دُوستم، معاون رئیس جمهوری افغانستان

اداره امینت ملی افغانستان می گوید پنج نفر به اتهام توطئه حمله انتحاری برای ترور ژنرال رشید دُوستم معاون رئیس جمهوری افغانستان دستگیر شده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس اطلاعیه اداره امنیت عمومی افغانستان یک تن از این افراد در مزار شریف و چهار تن دیگر در کابل به دام افتاده اند.

مهاجمان در نظر داشتند در جریان دو حمله انتحاری جداگانه در شهر مزارشریف و کابل به هنگام سفر رشید دُوستم به مزار شریف وی را از پای درآورند.

به گزارش منابع خبری افغان عبدالرشید دُوستم اخیراً سخنان تندی علیه طالبان ایراد کرده و در یک مورد به حمله گسترده علیه طالبان که سیزده سال پیش از سوی نفرات تحت فرمان دُوستم علیه طالبان صورت گرفت اشاره کرده است.

لازم به یاد آوری است که کابل در هفته های اخیر شاهد عملیات گسترده طلبان بوده است که دست کم چهار حمله انتحاری در این شهر صورت گرفته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید