فرانسه/انتخابات ریاست جمهوری

چهار سیمای مختلف فرانسه در زاویه دید جامعه شناسی انتخابات

نتایج انتخابات دور نخست ریاست جمهوری فرانسه از نقطه نظر جامعه شناسی انتخابات واقعیت های تازه و بی سابقه ای را در فضای اجتماعی-سیاسی فرانسه آشکار ساخته است. "ژرُم جِفرِه"، مدیر مرکز تحقیقات و شناخت افکار عمومی فرانسه در فردای روز انتخابات در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند به نتایج این انتخابات اشاره می کند. او فرانسه را چهار پاره شده می بیند و "چهار فرانسه" با گرایش های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی متفاوت را در مرز های جفرافیای طبیعی این کشور ترسیم می کند. در همین حال، "پاتریک روژه" در یک مقاله تحلیلی در روزنامه لوموند به پیروزی دو نامزد برتر این انتخابات، یعنی امانوئل ماکرون و مارین لوپن اشاره می کند و با بررسی مناطقی در فرانسه که بیش از مناطق دیگر به این دو نامزد رای داده اند، از وجود دو فرانسه با شرایط اجتماعی و اقتصادی مختلف و با گرایش های سیاسی متفاوت و نا متجانس سخن می گوید.

تبلیغ بازرگانی

به نظر "پاتریک روژه" دو فرانسه وجود دارد که در این انتخابات در مقابل هم ایستاده اند. فرانسه ای که در آن رونق اقتصادی و اشتغال رو به کاستی دارد و بیش از پیش به حاشیه رانده شده است، در برابر فرانسه ای قرار دارد که در مسیر پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژی روز افزون قرار دارد. او می گوید با نگاهی جامعه شناسانه به نقشه فرانسه و مناطق رای گیری در این انتخابات، در خواهیم یافت که دو فرانسه با درجه رشد اقتصادی و اجتماعی متفاوت در برابر یکدیکر قرار گرفته اند. در یک سوی، مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرانسه قرار دارند که بیشترین آرای نسبی را به خانم مارین لوپن داده اند. در برابر آنها، بخش دیگری از مردم فرانسه قرار دارند که در کلان شهرها و مناطق عمده فعالیت های اقتصادی متمرکز شده اند. آنان بیشترین آرای خود را به نفع امانوئل ماکرون در صندوق های رای ریخته اند.

"ژرُم جِفرِه"، چهار پاره فرانسه، و یا چهار فرانسه را در چهارچوب جامعه شناسی انتخابات به شرح زیر تحلیل می کند:
او می گوید که در فرانسه اول، فرانسویانی قرار دارند که در مناطق شهری زندگی می کنند. آنان از طبقات مرفه جامعه بوده، جوان هستند و دارای تحصیلات عالی هستند. بیشترین تعداد آنان به امانوئل ماکرون رای داده اند.

در فرانسه دوم، فرانسویانی قرار دارند که دارای تحصیلات عالی بوده و زندگی مرفه ای دارند و تعداد بسیار زیادی از آنان بازنشسته هستند. آنان بیشترین آرای خود را به نفع فرانسوا فیون در صندوق ها ریخته اند.

فرانسه سوم، شامل فرانسویانی است که در حومه شهرهای بزرگ زندگی می کنند. آنان جوان بوده و به طبقات مردمی جامعه فرانسه تعلق دارند. آنان بیشتر به نفع ژان-لوک ملانشون به سوی صندوق های رای گیری رفته اند.

و بالاخره، چهارمین بخش فرانسه که شامل فرانسویانی هستند که به طبقات بسیار مردمی تعلق داشته و در مناطق روستایی و شهرهای بسیار کوچک زندگی می کنند از خانم مارین لوپن در این انتخابات حمایت کرده اند.

"ژرُم جِفرِه"، مدیر مرکز تحقیقات و شناخت افکار عمومی فرانسه نتیجه می گیرد که ترکیبی از طبقه بندی های اجتماعی، سنی ، منطقه ای و فرهنگی، چهار سیمای متفاوت فرانسه را برای ما ترسیم می کنند.

"ژرُم جِفرِه"، توضیح می دهد که در انتخابات سال های 1970 میلادی ما شاهد به وجود آمدن چهار سیمای فرانسه بوده ایم. او می گوید: در آن سال ها ما می توانستیم تبلور این چهار سیما را درجهت گیری آرا به سوی چهار حزب سوسیالیست، کمونیست، "یو دی اف" اتحاد دمکراتیک فرانسه( حزب میانه راست) و "آر پی آر" حزب اجتماع برای جمهوری (راست سنتی و گلیست) مشاهده نمائیم . او می گوید، در آن هنگام، این چهار سیمای فرانسه به یکدیگر نزدیک شدند و نهایتاً دو گروه حزبی، یعنی گروه راست و گروه چپ را تشکیل دادند. چیزی که در انتخابات اخیر امکان ندارد. چهار سیمای جدید فرانسه که در انتخابات روز یکشنبه آشکار شدند، نمی توانند به سهولت به هم نزدیک شده و در دو گروه بندی همانند گذشته جای بگیرند. او می گوید که این موضوع یکی از مسائلی است که می تواند در جامعه فرانسه شکاف ایجاد کند.

در واقع یکی از مختصات جدید انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 این موضوع است که دو حزب بزرگ سنتی و پر قدرتی که طی چهل سال اخیر قدرت سیاسی در فرانسه را به عنوان حزب حاکم و یا بزرگترین حزب اپوزیسیون در کشور در اختیار داشتند، در دور نخست انتخابات از صحنه رقابت ها حذف شدند. حزب سوسیالیست و حزب جمهوریخواه(راست سنتی و میانه) در این انتخابات شکست خورده اند.
همانطور که در مقدمه اشاره شد، "پاتریک روژه" در یک مقاله تحلیلی در روزنامه لوموند روز سه شنبه با بررسی نقشه مناطقی از فرانسه که از امانوئل ماکرون و مارین لوپن حمایت کرده اند، دو فرانسه را ترسیم می کند که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.
"پاتریک روژه" می نویسد بیشترین رای دهندگان ماکرون در شهرهای بزرگ متمرکز هستند. او مثال پاریس را می آورد. در پایتخت فرانسه، امانوئل ماکرون 34.83 در صد کل آرای پاریس در انتخابات روز یکشنبه گذشته را کسب کرده است. آرای او در پاریس 11 در صد از متوسط آرای ماکرون در سطح فرانسه بیشتر بوده است. این در حالی است که آرای مارین لوپن در پاریس کمتر از 5 در صد و دقیقاً 4.99 درصد کل آرا بوده است. آرای مارین لوپن در پاریس در حدود 16.5 درصد از متوسط آرای مارین لوپن در سطح فرانسه کمتر بوده است.

به رغم ماکرون، مناطق روستایی و شهرهای کوچک بیشترین آرا را به خانم لوپن در انتخابات اخیر داده اند. در این مناطق امانوئل ماکرون کمترین سطح آرا را داشته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید