فرانسه

چه چالش هایی درانتظار امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری تازه فرانسه است؟ گفتگو با سعید پیوندی

سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی RFI

امانوئل ماکرون با انجام مراسم طولانی صبح یکشنبه رسماً به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه کار خود را آغاز کرد. هر چند امانوئل ماکرون بیش از ۶۶ درصد آرا را در دور دوّم انتخابات به دست آورد، اما این به معنای پیوستن همه این رای دهندگان به برنامه او که هنوز هم در پاره ای از موارد مبهم دانسته میشود، نیست. با این حال، این مقدار آراء دست وی را در آغاز، برای انجام اصلاحاتی که وی خواستار آنست باز می گذارد.

تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون که هشتمین رئیس جمهورِ جمهوری پنجم فرانسه است، با پیام گردهم آوردن همه استعدادها از چپ و راست، توانست بیشترین آرا را در برابر مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی به دست بیاورد.

در عین حال می دانیم که بخشی از جامعه فرانسه چندان با جنبه های لیبرال برنامه یا دید گاههای او موافق نیست و اگر شمار آرا داده شده به حزب راست افراطی و چپ رایکال را، که برنامه های نسبتأ مشابهی دارند، با هم جمع بزنیم به رقمی حدود ۵۰ درصد می رسیم که ناچیز نیست.

دیگر این که فرانسویان به نمایندگان خود اطمینان دارند و سیاست های محلی توسط کسانی پیاده می شود که مردم آنها را می شناسند و دور از یارکشی های سیاسی انجام می گیرد. بنابراین این خطر وجود دارد که شهروندان فرانسوی به سوی گرایش های نخستین خود بروند.

حال برای حکومت او نیاز به اکثریت پارلمانی دارد و انتخابات به این منظور در ماه آینده برگزار می شود و نتایج آن می تواند دگرگون شدن سیمای سیاسی فرانسه را باز هم تقویت کند.

از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه لرن پرسیدم آیا "امانوئل ماکرون" موفق به زدودن خط میان چپ و راست خواهد شد و باید به گونه ای ما منتظر دور سوم انتخابات باشیم ؟

سعید پیوندی می گوید در حقیقت همه چالشی که پیش پای ماکرون قرار دارد همین مسئله است که از هر دو نفر یک نفر به برنامه هائی رای داده اند که در مقابل راه حل های "امانوئل ماکرون" قرار داشت. یعنی چه در زمینه ماندن در درون اتحادیه اروپا، پول یورو و چه در زمینه کار وهمچنین مسائل در پیوند با مهاجرت. او در صورتی پیروز خواهد شد که به کمک نیروهای میانه رو یک پویائی به وجود آورد و نیروهای راست افراطی و چپ رادیکال را کم کم به سوی خود بکشاند. دیگر این که در پارلمان فرانسه رژیم اکثریت آرا ونه اکثریت نسبی آرا وجود دارد. بنابراین احزاب کوچک نمی توانند چندان بختی برای پیش برد دیدگاهایشان داشته باشند و ناچار خواهند شد به ائتلافات بزرگ دست بزنند. این سبب خواهد شد که در پارلمان آینده ما شاهد ائتلاف های تازه باشیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید