ایران/انتخابات

چه کسانی در شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را تأیید میکنند؟

متن توسط : شاهرخ بهزادی
۳ دقیقه

شورای نگهبان از صبح دیروز یکشنبه، کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد.اما چه کسانی در شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را بررسی و تأیید میکنند؟

تبلیغ بازرگانی

بر اساس ماده ٥٧ قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال دارد. در موارد ضرورت، بنابر تشخیص شورای نگهبان، مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

با استناد به این قانون، عباسعلی کدخدایی- سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که کار بررسی صلاحیت نامزدها تا پایان اردیبهشت به پایان می رسد.

یکی از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

شورای نگهبان در راستای تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا‌ها بر اساس قوانین اساسی و قوانین دیگر عمل می‌کند و اعضای این شورا نمی‌توانند خلاف قانون رفتار کنند.

 

اما چه کسانی در شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را بررسی و تأیید میکنند؟

شورای نگهبان ١٢ عضو دارد که ٦ تن آنان فقهای شورای نگهبان و ٦ تن دیگر حقوقدانان شورای نگهبان هستند.

پس ازدر گذشت اخیر آیت الله رضوانی یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان، هنوز جایگزینی برای او تعیین نشده است.

 ۶ عضو فقیه شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند و ۶ عضو حقوقدان این شورا توسط قوه قضائیه تعیین میگردد و با تأیید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

فقهای کنونی شورای نگهبان عبارتند از:

- آیت الله احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان)
- آیت الله محمد یزدی
- آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی
- آیت الله محمد مؤمن
- آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

حقوقدان های شورای نگهبان عبارتند از:

- محمد رضا علیزاده
- محسن اسماعیلی
-حجت‌الاسلام محمد سليمي

-عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان
- حسینعلی امیری
- سیامک ره پیک
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید