کوبا

چه کسی راه "فیدل کاسترو" را ادامه خواهد داد؟

JUAN BARRETO / AFP

برای نخستین بار پس از گذر نیم قرن، ۱۵ ماه دیگر، رهبری در کوبا به حکومت خواهد رسید که برخاسته از انقلاب رخ داده در این جزیره نخواهد بود.این گونه که به نظر می آید این شخص کسی جز "میگل دیاز-کانل" نیست که از سال ۲۰۱۳ بدین سو، نفر دوم حکومت به شمار می آید. 

تبلیغ بازرگانی

در واقع، "رائول کاسترو" خبر سپردن قدرت به نسل جوان را در کنگره آینده حزب کمونیست کوبا، پیش از مرگ برادر بزرگش "فیدل"، در روز ۲۵ نوامبر، داده بود.

"میگل دیاز-کانل"، معاون اول رئیس شورای حکومت، یعنی نهاد رهبری قدرت در کوبا، از سال ۲۰۱۳ به این سو، ۵۶ سال دارد و بلند اندام، محجوب و خوش برخورد است. او که زادگاهش منطقه "ویلا کلارا" در مرکز کوباست، همه پله های حزب کمونیست را به تدریج پیموده است. این مهندس الکترونیک که در آغاز استاد دانشگاه بود، پس از پیوستن به حزب کمونیست در سال ۲۰۰۳، توانست به جمع ۱۵ عضو دفتر سیاسی حزب بپیوندند. سمتی که برای پایه گذاری به منظور رسیدن به مقام های بلند پایه حکومتی لازم است. در سال ۲۰۰۹، "رائول کاسترو" که سه سال پیش از آن به جانشینی برادر بیمارش به مسند حکومت نشسته بود، او را به سمت وزیر آموزش عالی برگزید و سپس در سال ۲۰۱۲ وی را در مسند یکی از ۸ معاون ریاست شورای حکومتی نشاند. این پیشروی چشمگیر به سوی بلندی های قدرت، با نامیده شدن وی به سمت نخستین معاون ریاست شورای حکومت ، ادامه یافت.

از چند سال پیش، "میگل دیاز-کانل"، که گفته می شود، به مردم نزدیک است اما سخنور ماهری نیست، ماموریت های بسیاری را در کوبا و در برون از این کشور، به عنوان نماینده "رائول کاسترو" انجام داده است.

او که "جین" می پوشد، توانسته با دادن امکان دسترسی به اینترنت و جرایدی نسبتأ انتقادی، تصویر مدرن تری از کشورش بدهد.

البته به جز او چند شخصیت دیگر از نسل جوان در دستگاه حکومت هستند که در کمین این مقام نشسته اند. یکی از آنها "برونو رودریگز"، ۵۵ ساله، وزیر امور خارجه، دیگری "مارینو موریو"، اقتصاددان و همچنین تنها پسر رائول، "رائول الخاندرو کاسترو اسپین" ۵۱ ساله هستند که از هرگونه خود نمائی پرهیز می کنند چرا که در گذشته "فلیپه پرز روک"، وزیر امور خارجه پیشین و "کارلوس لاگه"، معاون رئیس شورا، از حد خود فرا رفتند و بدون درنگ حذف شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید