ایران

ژاپن در ارتباط با تحریم نفت ایران تجدید نظر کرد

کوییچیرو گمبا، وزیر امور خارجۀ ژاپن در دیدار با همتای فرانسوی خود، آلن ژوپه
کوییچیرو گمبا، وزیر امور خارجۀ ژاپن در دیدار با همتای فرانسوی خود، آلن ژوپه AFP

در حالیکه روز گذشته وزیر دارایی ژاپن تأکید کرده بود که دولت این کشور هر چه زودتر برای کاهش میزان نفت وارداتی خود از سوی ایران اقدام خواهد کرد، روز جمعه وزیر امور خارجۀ ژاپن در دیدار با همتای فرانسوی خود متذکر شد که هنوز دولت ژاپن در ارتباط با تشدید تحریم ها تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است.

تبلیغ بازرگانی

در این زمینه "کوییچیرو گمبا" وزیر امور خارجۀ ژاپن در چهارچوب دیداری با آلن ژوپه وزیر امور خارجۀ فرانسه در توکیو اظهار داشت:" درحال حاضر ده درصد نفت مورد نیازژاپن از ایران تامین می شود و اگر قرار باشد توکیو خرید نفت ایران را تحریم کند به اقتصادش آسیب زیادی وارد خواهد شد ."

در ادامه وزیر امور خارجۀ ژاپن نگرانی دولت خود را از طرح تشدید تحریم نفت جمهوری اسلامی توسط ایالات متحدۀ آمریکا ابراز داشت و افزود:" تحریم ایران باعث افزایش بهای جهانی نفت و در نتیجه افزایش در آمد نفتی ایران می شود که این تصمیم با اهداف اصلی تحریم ها در تضاد است ."

به دنبال اظهارات ضد و نقیض وزیر دارایی ژاپن از یک سو و وزیر امور خارجۀ این کشور از سوی دیگر، نخست وزیر ژاپن برای روشن کردن وضعیت متذکر شد که اظهارات وزیر دارایی صرفأ نظر شخصی ایشان بوده است .

یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن در ادامه اظهار داشت:" حال باید دولت ژاپن در نشست هفتۀ آینده با مقامات آمریکایی و با در نظر گرفتن شرایط پیشنهادی آنها و خصوصأ پیامد های تشدید تحریم های نفتی تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند."

شایان یاد آوریست که ژاپن در حال حاضر ده در صد نفت خود را از ایران خریداری می کند که البته این میزان در پنج سال اخیر بیش از پنجاه در صد کاهش یافته است.

وزیر امور خارجۀ ژاپن در بخشی دیگر از سخنانش تأکید کرد که اگر جامعۀ جهانی قصد دارد نفت خام ایران را تحریم کند، باید نتایج حاصله از این تحریم ها مثبت باشد، نه آنکه تأثیر عکس بگذارد.

وی افزود:" در صورتیکه نفت جمهوری اسلامی ایران با شرایط پیشنهادی کنونی تحریم شود، نه تنها برای اقتصاد ژاپن پیامد هایی منفی به همراه خواهد داشت، بلکه تمام اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.:

در واکنش به این اظهارات آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه  گفت" همانطور که قطع شدن نفت لیبی نتوانست تاثیری منفی بر بازار جهانی بگذارد، قطع نفت ایران نیز قابل جایگزینی است و تاثیرات آن بر بازار ناچیز خواهند بود".

در ادامه وزیر امور خارجۀ فرانسه متذکر شد که به هیچ وجه با گزینۀ نظامی در ارتباط با پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران موافق نیست و تأکید کرد که هر گونه حملۀ نظامی به ایران می تواند عواقب غیر قابل پیش بینی را به همراه داشته باشد.

آلن ژوپه در پایان افزود:" به همین دلیل باید از راه های دیگری جمهوری اسلامی را به همکاری واداشت، یعنی از یک سو تعلیق دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر تحریم صادرات نفتی ایران."
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید