ژاپن

ژاپن منطقۀ ممنوعه در اطراف "فوکوشیما" را گسترش می دهد

منظره هوائی نیروگاه هسته ای فوکوشیما
منظره هوائی نیروگاه هسته ای فوکوشیما Reuters/Air Photo Service

به گفتۀ سخنگوی دولت ژاپن خطر نشت بیشتر و شدت گرفتن تشعشعات رادیوآکتیو از "فوکوشیما" وجود ندارد اما قرار گرفتن در معرض این تشعشات برای مدتی طولانی ولی به میزان پائین و کم نیز برای سلامتی ساکنان این نقاط خطرناک است.

تبلیغ بازرگانی

دولت ژاپن امروز تصمیم گرفت دامنۀ ممنوعیت سکونت و حضور در اطراف نیروگاه هسته ای "فوکوشیما" را افزایش دهد.
در حال حاضر سراسر منطقه ای که در شعاع ٢٠ کیلومتری این نیروگاه قرار دارد منطقۀ ممنوعه است و ساکنان آن به مناطق دیگری منتقل شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت ژاپن قصد ندارد شعاع منطقۀ ممنوعه را اضافه کند بلکه می خواهد نقاط خاصی را در خارج از این محدوده ممنوعه اعلام کند.
به گفتۀ سخنگوی دولت ژاپن خطر نشت بیشتر و شدت گرفتن تشعشعات رادیوآکتیو از "فوکوشیما" وجود ندارد اما قرار گرفتن در معرض این تشعشات برای مدتی طولانی ولی به میزان پائین و کم نیز برای سلامتی ساکنان این نقاط خطرناک است.
سخنگوی دولت اعتراف کرد که جا به جا کردن مردم کاری "بسیاردشوار" است ولی برغم این دشواری دولت از ساکنان این نقاط می خواهد به جاهای دیگری بروند.
در پی سونامی و زلزلۀ بی سابقۀ ١١ مارس (زلزله ای باشدت ٩/٨ ریشتر) شش رآکتور نیروگاه "فوکوشیما" دچار خرابی هائی شده و به شدت آسیب دیدند و نشت و تشعشعات رادیواکتیو مناطق اطراف نیروگاه را به گونه ای خطرناک آلوده کرد.
دولت ژاپن علاوه بر جا به جا کردن ساکنان شهرها و دهکده های واقع در شعاع ٢٠ کیلومتری نیروگاه، به مردمی که در مناطق واقع درفاصلۀ شعاع ٢٠ تا ٣٠ کیلومتری نیز ساکنند توصیه کرده بود محل را ترک کنند.
نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته های اخیر خواهان گسترش دامنۀ منطقۀ ممنوعه در اطراف این نیروگاه شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید