ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه درگذشت

ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه
ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه Photo by Gilles BASSIGNAC/Gamma-Rapho via Getty Images

ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه امروز پنج شنبه ۲٦ سپتامبر در سن ۸۶ سالگی در اثر یک بیماری درازمدت در پاریس درگذشت. ژاک شیراک از شناخته شده ترین دولتمردان فرانسه پس از دومین جنگ جهانی بود.

تبلیغ بازرگانی

او طی  ۴۲ سال زندگی سیاسی کشورش را تحت تاثیر قرار داد. با مرگ او جنبش گُلیستی فرانسه یکی از مهمترین شخصیت های نمادین خود را از دست داد. ژورژ پمپیدو، رئیس جمهوری فقید فرانسه، از او به عنوان "بولدوزر" در سیاست یاد می کرد. شیراک در سال های ١۹٧۴-١۹٦٧ در کابینه های متعدد ریاست وزارتخانه های مختلف را بر عهده داشت. او دو بار به مقام نخست وزیری رسید و پس از فرانسوا میتران طی دو دورۀ پیاپی به ریاست جمهوری کشورش دست یافت. ژاک شیراک همچنین به مدت هجده سال شهردار پاریس، پایتخت جمهوری فرانسه، بود.

خبر فوت ژاک شیراک را داماد او اعلام کرد. او گفت : "رئیس جمهوری امروز صبح پنجشنبه در میان اعضای خانواده اش با آرامش چشم بر جهان فروبست." با اعلام خبر فوت وی، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، سفر از قبل پیش بینی شدۀ خود را به "رودز" لغو کرد. قرار است او امشب سخنانی به مناسبت فوت ژاک شیراک ایراد کند.

نمایندگان مجالس ملی و سنای فرانسه و وزرای حاضر در مجلس این کشور نیز به یاد و احترام رئیس جمهوری پیشین کشورشان از جا برخاستند و به مدت یک دقیقه سکوت کردند. فرانسوا بایرو، رهبر حزب راست میانۀ فرانسه، "مودم"، که وزیر آموزش و پرورش در دولت شیراک بود، از "ژاک شیراک بعنوان راهنمای جامعۀ فرانسه" یاد کرد.

در دومین دورۀ ریاست جمهوری خود ژاک شیراک با دومین جنگ عراق که توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا، جورج بوش پسر، در سال ۲۰۰٣ آغاز شد مخالفت و برخلاف بریتانیا از حضور نظامی کشورش در این جنگ جلوگیری کرد.

ژاک شیراک همچنین نخستین رئیس جمهوری فرانسه بود که مسئولیت دولت فرانسه را در جنایات رژیم نازی پذیرفت. او در عین حال، نخستین رئیس جمهوری فرانسه طی جمهوری پنجم بود که در سال ۲۰۱۱ توسط دادگستری کشورش به جرم سوءاستفاده مالی در زمان ریاستش بر شهرداری پاریس به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد.

در واکنش به خبر مرگ رئیس جمهوری پیشین فرانسه، رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، ژان-کلود یونکر، مراتب تاثر و اندوه عمیق خود را تسلیم خانواده وی و دولت فرانسه کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید