عمومی

ژنرال السیسی و بازی برد برد او

@fotolia

روزنامه های امروز چاپ پاریس در صفحات نخست خود باز هم به محتوای سومین کنفرانس مطبوعاتی فرانسوآ هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پرداخته اند که با گرفتن مواضع یک سوسیال دمکرات هواداران چپ و شماری از راستی ها را در سردرگمی قرار داد.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه "هومانیته" که تعهد او را برای حذف مالیات اجتماعی شرکت ها، "تعهد علیه خانواده" تیتر زده ، در صفحات داخلی این روزنامه به مصر پرداخته ودر پرتو همه پرسی پیرامون قانون اساسی در این کشور، به این اشاره دارد که ارتش و پلیس طی چند ماه جای بزرگی را در جامعه مصر به دست آورده اند . بنابراین احتمال این می رود که رهبر نظامی این کشور، ژنرال السیسی، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کند.

پاسخ مثبت اکثریت به قانون اساسی تازه که برابری کامل زن ومرد را در همه زمینه ها تضمین می کند، در عین حال به حوزه قدرت ارتش می افزاید. پاسخ آری فراگیر به این قانون اساسی، که حکایت از خواست مردم مصر دارد که در آغاز تابستان در کوچه و خیابان بیان کرده فروپاشی گروه برادران مسلمان یا "اخوان المسلمین" را در بر می گرفت، می تواند ژنرال السیسی را به این فکر وادارد که این چراغ سبزی به کاندیداتوری اوست. در واقع این مردم بودند که با عث سرنگونی محمد مرسی شدند اما ارتش، به فرماندهی السیسی کار را تمام کرد. از این رو السیسی می تواند روی خواست بر آورده شده مردم ونیز خواست دیگرآنها که برخورداری از ثبات است، مانور دهد. اما شماری هم که با اسلام گرایان مخالفند، با مشاهده هرز روی های ارتش و سرکوب شدید اسلام گرایان، بیم این را دارند که بار دیگر شرایط برگردد به نقطه آغاز و دوران حکومت حسنی مبارک. آنها همچنین می بینند که هیچ یک از مسئولین مرگ انقلابیون سال 2011 محاکمه نشده اند و بازرگانان نزدیک به رژیم ، دوباره دارند جان می گیرند.

لیبراسیون مطلب بزرگی را به لیبی اختصاص داده در سر عنوان خود می نویسد : وفاداران به قذافی در کمین نشسته اند، شبه نظامیان شمال درحال آماده باش هستند و قبیله های جنوب این کشور در مرز قیام قرار دارند. از این رو کشور نزدیک به انفجار است. برخی عکس معمر قذافی را که در تلفنشان گذاشته بودند وجرات رو کردن آن را نداشتند را نشان می دهند. ژنرال "علی کنعا" فرمانده نیروهای قذافی در جنوب این کشور که به بیرون از لیبی گریخته بود، بنا به گفته منابع دیپلماتیک به لیبی بازگشته است. مردم ترابلس نیز که از حضور جوخه هائی در شهرشان، که ظاهرآ مآمور حفظ امنیت آنها بودند اما جو وحشت به راه انداخته دست به آدم ربائی و قاچاق می زدند، دست به تظاهرات زدند. اما درپی تیراندازی گروههای مسلحی که اکثرأ اهل مصراته بودند، حدود پنحاه تن از آنان کشته شدند. ارتش هم که کم کم در کوچه ها دیده می شود، از مشکل بزرگ نداشتن افراد آموزش دیده رنج می بردو کسانی هم که به آن می پیوندند، اکثرآ مدرسه را رها کرده اند، مدرکی ندارند و از قوانین جنگ چبزی نمی فهمند. اینها هستند که می بایست با اعضای جوخه های یاد شده مبارزه کنند. اما در عمل شماری از اعضای این حوخه ها نیز وارد واحدهای آموزشی ارتش شده اند و این دو گروه با یکدیگرآموزش می بینند. بنابراین آموختن مفهوم منافع ملی به آنها دشوار است.

لوموند به خبری اشاره دارد که ما پیش تر صحبتش را کرده بودیم و آن تهدید 59 سناتور آمریکائی به تصویب تحریم های تازه علیه ایران است. سناتور هائی که می گویند ایران باید طی یک سال با غرب به توافق برسد و در غیر این صورت صادرات نفت این کشور را به صفر خواهند رساند. این در حالی است که باراک اوباما می گوید لزومی به تشدید تحریم ها در مرحله مذاکرات نیست و می افزاید که آنها باید بگذارند که دیپلمات ها و کارشناسان فنی کار خودشان را بکنند. روزنامه لوموند همچنین در سرمفاله حود به ترکیه پرداخته می نویسد حال این کشور بد است. لوموند پس از برشمردن اثرات جنگ پنهانی میان گروههای در قدرت و دولت و رسوائی مالی-سیاسی، به سالگرد قتل سه مبارز کرد در پاریس می رسد که باز هم مسئله دست داشتن سرویس های مخفی ترک در آن را بر سر زبانها انداخت.

لوموند می نویسد البته همه چیر ممکن است چون جو حاکم بر آنکارا برای هر گونه تسویه حساب و شایعه پراکنی مناسب است. لوموند می افزاید این اوضاع در حال حاضر یک قربانی به بار آورده که آن قانون مداری در ترکیه است. این قانون مداری در نیمه نخست زمامداری اردوغان در ترکیه جان گرفت اما از سال 2011 هرز روی رئیس دولت و تمایل هر چه بیشتر وی به خودکامگی چهره نشان داد. اکنون "اردوغان" با اثرات منفی مستی از غرور روبرو شده که گریبانگیر کسانی می شود که مدتهای دراز در قدرت می مانند. اقتصاد در حال فروپاشی است، پول ترکیه ارزش خود را از دست داده، سرمایه گذاران محافظه کاری می کنند و متحد آمریکائی نگران شده است. بنابراین آقای اردوغان باید بداند که بهترین دوران حرفه ای دورانی است که تا ابد تمدیدش نکنند.. روزنامه فیگارو نیز مطلبی را به ترکیه اختصاص داده می نویسد دستگاه قضائی این کشور قربانی دوئلی شده که در صدر دستگاه حکومتی ترکیه در گرفته است. این روزنامه می افزاید زور آزمائی نخست وزیر با فرقه "گولن" قضات را تبدیل به حربه کرده است.فیگارو می افزاید به هرحال دستگاه قضائی هرگز در این کشور مستقل نبوده پیش از سر سپردگی به دولت اسلامی-محافظه کار، از ارتش ترکیه فرمانبرداری می کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید