آمریکا/افغانستان

ژنرال کامپل با تقویت نیروی نظامی آمریکا در افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ موافق است

ژنرال جان کامپل، فرماندۀ آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان
ژنرال جان کامپل، فرماندۀ آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان

ژنرال جان کامپل، فرماندۀ آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، با تقویت قوای نظامی کشورش در افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ موافق است. ژنرال کامپل که این سخن را در مقابل اعضای کمیسیون نظامی سنای آمریکا ایراد کرده همچنین گفته است : نظر به تحولات واقعی در افغانستان دولت آمریکا باید گزینه های متفاوتی را فراتر از پیش بینی های موجود مورد ملاحظه قرار بدهد

تبلیغ بازرگانی

او تأکید کرده است که بر اساس آنچه تاکنون پیش بینی شده ظرفیت نظامی آمریکا در افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ بسیار محدود خواهد شد و شمار محدودی از نیروهای آمریکایی ساماندهی و آموزش قوای نظامی افغانستان را برعهده خواهند گرفت.

فرماندۀ آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان سپس افزوده است که ارتش افغانستان همچنان نیازمند پشتیبانی در عرصه های مهم نظامی نظیر اطلاعات، پشتیبانی هوایی و حمایت های لجستیکی است.

ژنرال کامپل در عین حال از اظهار نظر دربارۀ گزینه های پیشنهادی اش به سنای آمریکا خودداری کرده است.

عملیات نظامی اخیر طالبان در قندوز نشان داد که ارتش افغانستان هنوز به تنهایی قادر به مقاومت در مقابل شورشیان اسلامگرا نیست، اگر چه دولت آمریکا طی چهارده سال گذشته دست کم ۶۰ میلیارد دلار صرف بازسازی و آموزش ارتش افغانستان کرده است.

تاکنون دولت باراک اوباما امیدوار بوده است که در پایان سال ۲۰۱۶ تنها چند صد تن از قوای نظامی آمریکا را در افغانستان باقی بگذارد.

ژنرال کامپل در جای دیگری از سخنانش افزوده است که ارتش آمریکا شنبه گذشته بیمارستان "پزشکان بدون مرز" را اشتباهاً در شهر قندوز بمباران کرده است. در این حمله ۲۲ تن کشته شدند. فرماندۀ آمریکایی ناتو در افغانستان تصریح کرده است که تصمیم بمباران بیمارستان قندوز به درخواست ارتش افغانستان و پس از تأئید آن توسط فرماندهی نیروهای آمریکا گرفته شد.

سازمان پزشکان بدون مرز خواستار انجام تحقیقات شفاف و مستقل دربارۀ این بمباران و همچنین شناسایی دولت آمریکا به عنوان مسئول این حادثه شده است.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید