افغانستان

کابل یک روزنامه نگار آمریکائی را بیرون کرد

تبلیغ بازرگانی

مقامات قضائی افغانستان امروز 24 ساعت به "ماتیو روزنبرگ"، روزنامه نگار روزنامه "نیویورک تایمز" مهلت دادند که کشور را ترک کند.

این تصمیم در پی انتشار مقاله ای در این روزنامه در مورد تشکیل احتمالی یک دولت گذار به دلیل بن بست سیاسی ای که کشور در پی انتخابات ریاست جمهوری دچارش شده، گرفته می شود.
در پی احظار او به دادستانی به بهانه تبادل نظر، علیرغم جوی مودبانه، از این روزنامه نگار خواسته اند که منبع خبر خود را فاش کند.

"ماتیو روزنبرگ"، که از سه سال پیش در دفتر روزنامه یاد شده در کابل به کار مشغول است گفت : دادستان کل شخصأ با وی برای بیرون راندنش از کشور تماس نگرفته است.
در همین حال، سخنگوی دادستان کل گفت : این مقاله به امنیت ملی افغانستان خدشه وارد می سازد چون در حال حاضر دشواریهای انتخابات از میان برداشته نشده اند و گفتگوها پیچیده هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید