اروپا/ایران

کاترین آشتون خواهان لغو احکام صادره علیه جعفر پناهی شد

Reuters

در بیانیه ای که توسط دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا منتشر شد، در بارۀ احکام صادره علیه جعفر پناهی آمده است: "نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در امور خارجی، امیدوار است که این احکام در مرحلۀ تجدید نظر لغو گردد". در تهران، خبرگزاری فارس موضع گیری خانم آشتون را به پروندۀ اتمی و مذاکرات آیندۀ ایران با گروه ۱+۵ مرتبط می داند.

تبلیغ بازرگانی

مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، خانم کاترین آشتون، خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه ای جعفر پناهی شد.

در بیانیه ای که روز سه شنبه دفتر کاترین آشتون منتشر کرد آمده است: "نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در امور خارجی، امیدوار است که این احکام در مرحلۀ تجدید نظر لغو گردد".

در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فرانسه که به چه دلیل خانم آشتون با تأخیر، و حدود بیست روز بعد از صدور احکام، واکنش نشان داده است، سخنگوی وی فقط پاسخ داد که بررسی این پرونده نیاز به زمان داشته است.

جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، روز ۲۹ آذر گذشته به شش سال حبس تعزيري و همچنین بیست سال محروميت از ساختن فيلم، نوشتن فيلمنامه و مسافرت به خارج از كشور محكوم شد.
صدور این حکم اعتراضات زیادی را در سطح بین المللی، از سوی هنرمندان و سیاست مداران به دنبال داشت.
هم زمان با جعفر پناهی، محمد رسولف، سینماگر دیگر ایرانی نیز به شش سال زندان محکوم شد. خانم آشتون در بیانیۀ اخیر به این محکومیت نیز اعتراض کرده است.

در بیانیه آمده است: "چنین بازداشت ها و محکومیت هایی، با تعهداتی که ایران در زمینۀ حقوق بشر و در قبال چندین نهاد بین المللی دارد، منطبق نیست".

در واکنش به بیانیۀ اتحادیۀ اروپا، خبرگزاری فارس نوشت: "کاترین آشتون که پیش از این نیز با اظهارنظراتی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده بود، این بار نیز خواستار لغو حکم جعفر پناهی شد".
این خبرگزاری، واکنش خانم آشتون را به پروندۀ اتمی ایران ربط می دهد و می نویسد: "به عقیدۀ کارشناسان دخالت آشتون در امور داخلی ایران در آستانۀ مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول، تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رییس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا سئوال برانگیز است".

به گفتۀ مقامات ترک و ایرانی، دور آیندۀ گفتگوهای ایران با گروه ۱+۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن) در استانبول برگزار خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید