سوریه

کاربرد گاز کلر در سوریه تأیید شد

تبلیغ بازرگانی

روز چهارشنبه ١۶ مه/٢۶ اردیبهشت، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از گاز کلر را در روز چهارم فوریۀ گذشته در شهر سراقب سوریه تأیید کرد. این سازمان موظف نیست که عاملان حملۀ شیمیایی را مشخص کند و تنها نوع مادۀ شیمیایی و جزییات وقوع حمله را بررسی می‌کند. بازرسان این سازمان دو سیلندر گاز در سراقب پیدا کرده‌اند که انتشار گاز کلر را ثابت می‌کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید