حقوق بشر

کارزار سرکوزی در دفاع از سکینه محمدی-آشتیانی

Reuters

به گفتۀ عبدالکریم لاهیجی جهان حاضر نمی تواند نظاره گر بی تفاوت اجرای مجازات هایی نظیر سنگسار و دست و پا بریدن باشد که متعلق به عصر حجر و وحشیگری است و کمترین قرابتی با تمدن و انسانیت ندارد.

تبلیغ بازرگانی

برنارد هانری له وی نویسنده فرانسوی گفته است که رئیس جمهوری فرانسه نیکلا سرکوزی قصد دارد شخصاً از خانم سکینه محمدی- آشتیانی دفاع کند و در این زمینه به زودی دست به اقدام خواهد زد.
برنارد هانری له وی همچنین گفته است که از دوشنبه آینده روزانه یک نامه به امضای شخصیت های هنری و ادبی فرانسوی و بین المللی خطاب به سکینه محمدی-آشتیانی نوشته و منتشر خواهد شد. او تصریح کرده است که در آغاز این نامه ها در روزنامه های فرانسوی "لیبراسیون" و "واشنگتن پست" به چاپ خواهند رسید. به گفتۀ این نویسندۀ فرانسوی همچنین قرار است از کاربران اینترنتی خواسته شود که برای خانم محمدی-آشتیانی نامه نوشته و نامه ها را برای خانوادۀ وی بفرستند.
برنار هانری له وی سپس افزوده است که یکشنبه گذشته گفتگوی تلفنی مفصلی با رئیس جمهوری فرانسه نیکلا سرکوزی در مورد خانم سکینه محمدی-آشتیانی داشته و به اعتقاد او نه تنها رئیس جمهوری فرانسه از جزئیات ماجرای خانم محمدی –آشتیانی با اطلاع است، بلکه نیز قصد دارد شخصاً برای دفاع از جان او دست به اقدام بزند.
پایگاه اینترنتی برنار هانری له وی با عنوان "قاعدۀ بازی" نیز از پانزدهم اوت گذشته مطلبی را در دفاع از خانم سکینه محمدی-آشتیانی منتشر کرده که روزانه به امضای 1800 تا 2000 تن از شهروندان فرانسوی و شخصیت هایی نظیر کاترین دونوو، ژرار دوپردییو، مارتین اوبری، والری ژیسکاردستن، برتارن دولانوئه می رسد.
برنار هانری له وی گفته است که دفاع از جان سکینه محمدی-آشتیانی نیازی اضطراری است و این دفاع باید به "رویه اخلاقی" تبدیل شود.
سکینه محمدی-آشتیانی 43 ساله و مادر دو فرزند در "اعترافات"اش که از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران به تازگی پخش شد گفته است که معشوقه اش در حضور وی شوهر او را به قتل رسانده است. وکلای خانم محمدی-آشتیانی گفته اند که موکل آنان تحت فشار مجبور به این اعتراف شده است. قوۀ قضائیه ایران سکینه محمدی-آشتیانی را به اتهام زنا یا رابطۀ جنسی آزاد به سنگسار محکوم کرده اما در نتیجۀ فشارهای بین المللی اجرای حکم را موقتاً به حال تعلیق در آورده است.
در این حال، یکی از بزرگترین اتحادیه های کارگری فرانسه، موسوم به ث اف د ت (کنفدراسیون دموکراتیک کار) دیروز از جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم مرگ خانم سکینه محمدی آشتیانی را لغو کند. کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، دفاع از خانم محمدی-آشتیانی را مسأله ای جهانی دانسته و از جامعۀ بین المللی خواسته است تا از طریق سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را وادار به ابطال حکم مرگ خانم محمدی-آشتیانی کند. همزمان معاون وزیر خارجۀ انگلستان سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد و خودداری تهران را در رعایت قوانین قضایی خود و نیز تعهدات بین المللی اش در پروندۀ خانم سکینه محمدی-آشتیانی مورد نکوهش قرار داد.

 به غیر از نهادهای دموکراتیک و دفاع از حقوق بشر این دومین رئیس یک دولت قدرتمند خارجی است که شخصاً برای دفاع از جان سکینه محمدی-آشتیانی دست به اقدام می زند و از این رهگذز، ولو به طور تلویحی، خواستار رعایت حقوق بشر در ایران می شود. در تفسیر این تحول عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، از جمله گفته است که جهان حاضر نمی تواند، آنهم در سدۀ بیست و یکم، نظاره گر بی تفاوت اجرای مجازات هایی نظیر سنگسار و دست و پا بریدن باشد که متعلق به عصر حجر و وحشیگری است و کمترین قرابتی با تمدن و انسانیت ندارد. رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران می افزاید که کارزار جهانی دفاع از جان خانم محمدی-آشتیانی در عین حال گویای این حقیقت است که دنیا و تمدن کنونی پایبند و متعهد به ارزش هایی است که نمی تواند و نمی خواهد از آنها چشم پوشی کند.

عبدالکریم لاهیجی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید