افغانستان / آمریکا

کارل لوین: عدم امضای توافقنامه امنیتی به قطع کمکهای آمریکا خواهد انجامید

کارل لیون، رییس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا
کارل لیون، رییس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا DR

یک عضو سنای آمریکا می گوید ادامه کمکهای آمریکا به افغانستان به امضای توافقنامه امنیتی میان هردو کشور مشروط خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

کارل لیون، رییس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا روز جمعه با انتشار خبرنامه ای گفته است وی در جریان سفرش به افغانستان و دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور این موضوع را با وی مطرح کرده است.

آقای لیون گفته است اگر افغانستان و آمریکا موفق به امضای توافقنامه امنیتی نگردند، کمکهای آمریکا به افغانستان قطع خواهد شد.

حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان و جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز ١٢ اکتبر اعلام کردند بر سر برخی از مسایل کلیدی این توافق نامه به توافق رسیده اند.

با این حال رئیس جمهور افغانستان گفته است تائید مصئونیت قضایی نظامیان آمریکایی در افغانستان بیرون از دایره صلاحیت های دولت افغانستان قرار دارد و لویه جرگه باید در این مورد تصمیم بگیرد.

در صورت تائید این توافق نامه امنیتی از سوی لویه جرگه، پارلمان افغانستان نیز باید آن را مورد تائید قرار بدهد.
در روزهای گذشته، مقام های آمریکایی و ناتو نسبت به احتمال تائید این توافقنامه از سوی لویه جرگه و پارلمان افغانستان اظهار خوشبینی کرده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید