افغانستان/ اجتماعی

کارمند برکنار شده نهاد ریاست جمهوری افغانستان : فایل منتشر شده جعلی است + صدا

فایل حاوی دستورالعمل‌های قوم‌گرایانه منسوب به ثواب الدین مَخکش.
فایل حاوی دستورالعمل‌های قوم‌گرایانه منسوب به ثواب الدین مَخکش. DR

در روزهای گذشته انتشار یک فایل حاوی دستورالعمل‌های قوم‌گرایانه در رسانه‌ها، باعث استعفای "ثواب‌الدین مَخکش"، یک تن از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری افغانستان شد. در این دستور العمل ۱۲ ماده ای که در اصل در کانال تلگرام دیده شده و سپس از سوی روزنامه "اطلاعات روز" انتشار یافته، صریحاً بر گزینش‌های قومی و سلیقه‌ای به نفع پشتون‌های افغانستان در اداره امور تأکید شده است.

تبلیغ بازرگانی

آقای مَخکش، امروز سه شنبه۲۸  شهریور/ ١٩ سپتامبر در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، دستورالعمل منسوب شده به او را جعلی خواند و گفت کسانی دیگری به اسم او این کار را انجام داده اند.
او در ادامه گفت اگر در پست دولتی باقی میماند، نمیتوانست درباره بسیاری از مسایل، با جوانان اقوام مختلف بحث کند.

گفتگو با ثواب الدین مخکش، کارمند برکنار شده نهاد ریاست جمهوری

علیرغم تکذیب آقای مَخکش، روزنامه "اطلاعات روز" توضیح داده است که او اشتباهاً این فایل را بجای یک گروه محدود، در یک حلقه گسترده‌تر بار گذاشته است.
"ذکی دریابی"، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه "اطلاعات روز"، در مورد این که آیا کسانی دیگری هم در اداره امور در این قضیه متهم خواهند شد یا نه گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در اداره امور حلقه‌ای وجود دارد که در پی تقویت و راه‌اندازی برنامه‌های قومی است. آقای مَخکش میخواسته فایل را در جمعی از مسئولین که برنامه‌ریزی این برنامه‌ها را بعهده داشته بارگذاری کند.»

گفتگو با ذکی دریابی، روزنامه نگار در اطلاعات روز

مدیر مسئول "اطلاعات روز"، در پاسخ به این پرسش که آیا از فایل منتشر شده میتوان استنباط کرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از حلقه احتمالی متهم شده حرف شنوی دارد گفت: «یک شبکه در اداره امور افغانستان از این حلقه و فکر قومی دفاع می کند و طبعاً رئیس جمهور افغانستان از اتفاقات اطرافش بی‌خبر نیست.»

انتشار فایل حاوی دستور العمل‌های قومی در رسانه ها واکنش‌های انتقادی وسیعی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
"شاه حسین مرتضوی" سرپرست اداره سخنگویی ریاست جمهوری افغانستان، در پاسخ به این انتقادها گفته است که «رفتاراشتباه و دیدگاه یک فرد و یا یک حلقه هرگز نمیتواند پیوندی با رهبری حکومت داشته باشد.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید