روزنامه های امروز فرانسه

کاندیدا های انتخابات فرانسه، سینما و سالن کشاورزی

French President Francois Hollande (R) visits the International Agricultural Show in Paris, France, February 25, 2017. The Paris Farm Show runs from February 25 to March 5, 2017.
French President Francois Hollande (R) visits the International Agricultural Show in Paris, France, February 25, 2017. The Paris Farm Show runs from February 25 to March 5, 2017. REUTERS/Michel Euler/Pool

قضیۀ فیون، کاندیدای جناح راست فرانسه، به قاضی ها رسیده است و برنامۀ اقتصادی ماکرون، ظاهراً نو آوری مهمی ندارد و حزب راست افراطی هم مشکلات قضایی دارد. بعد از سزار دیشب، دنیای سینما فردا شب شاهد برنامۀ اوسکار خواهد بود. در حاشیۀ سالن کشاورزی گفته میشود که، میان کشاورزان فرانسه خودکشی بیشتر از گروه های اجتماعی دیگر است.

تبلیغ بازرگانی

آیا انتخابات ریاست جمهوری میتواند به آینده موکول شود ؟ این سوال را لیبراسیون مطرح کرده است. البته دلیل آن مشکلات آقای فرانسوا فیون، کاندیدای ریاست جمهوری است که یک زمانی خیال میکردند که شاید رئیس جمهور آینده او باشد. حالا به دلیل مشکلاتی که با دادستانی و دادگستری دارد، میتواند مورد پیگرد قرار بگیرد و اگر مورد پیگرد قرار بگیرد، چنانچه خود او گفته بود، از کاندید بود دست بر میدارد. لیبراسیون مینوسید که قانون اساسی این کشور پیش بینی کرده است که در صورتیکه یکی از کاندیدا ها مورد ممانعت قرار بگیرد، انتخابات میتواند عقب بیافتد. ولی مورد ممانعت قرار گرفتن یعنی چه ؟ در ادامه آمده است که تصمیم گیر در این مسئله شورای قانون اساسی است. و معیار تصمیم گیری این است که اگر با کنار رفتن یک کاندیدا، بخش های کلانی از مردم بدون کاندیدا بمانند، این شورا میتواند تصمیم بر برگزاری انتخابات در یک تاریخ بعدی شود، ولی اگر به جای فرانسوا فیون، جناح راست موفق شود شخص دیگری را کاندید کند، در این صورت ضرورتی برای عوض کردن تاریخ برگزاری انتخابات نیست.

* * *

دیشب در «کانال پلوس»، که یک کانال تلویزیونی سابقه دار، اما غیر مجانی فرانسه است، برنامۀ «سزار» صورت گرفت. طی این برنامه به تعدادی از دست اندرکاران سینمای جهان جایزه داده شد. فردا شب، برنامۀ «اسکار» در پیش است. به همین دلیل سینما در روزنامه های امروز حضور خوبی دارد.

در لیبراسیون صحبت از شبکۀ تلویزیونی است که دیشب مراسم سزار را برگزار کرد. لیبراسیون نوشته است کانال، که مقصد همان «کانال پلوس» است، در حالت جان کندن و سینمای فرانسه، در حالت تردید قرار دارند. آماج اول این نوشته، کانال پلوس است که سالها قبل با ادعای آزادی بیشتر ایجاد شد، و با وجود اینکه خصوصی و پولی بود، توسط کانال های دیگر بخوبی پذیرایی شد و در این اواخر مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته است. برنامه های مهمی از این کانال حذف شدند و بینندگان آن هم کمتر شده اند. کانال در حالت نزع قرار دارد ولی شرکت های مدرنی چون «نتفلیکس» و «آمازون» و یا هم «اس اف ار»، میخواهند وارد سرمایۀ آن شوند و احتمالاً آنرا نجات بدهند. ولی لیبراسیون نوشته است که ورود این شرکت ها میتواند به اصلاحات لازم اقتصادی در این بخش سرعت بدهد.

در بارۀ اسکار، در لیبراسیون میخوانیم که این مراسم، برای بزرگان این شغل آنقدر مهم است که از یک سال قبل برای آن آمادگی میگیرند. ولی برای ستدیو های انترنتی، «وب ستدیو» ها، این مراسم یک مرجع مشروعیت است. این نوشته با میتینگ ترامپ آغاز میشود که در فرودگاه اورلاندو، از انتخابات آینده صحبت کرد که به آن تنها 1354 روز مانده است و به این ترتیب، صحبت از فضای انتخابات ها متداوم است، که میتواند باعث این شود که کامپین انتخاباتی جاودانه شود. یعنی رئیس جمهور ها، منتظر پیایان دورۀ ریاست جمهوری خود نیمانند. آنان حالا از روز اول کار خود، برای انتخاب شدن مجدد خود کار میکنند. به همین ترتیب، دست اندرکاران اسکار هم سراسر سال را برای این کار، کار میکنند.

* * *

در لوموند، زیر عنوان سخنان کشاورزان آمده است که «آیا یکی از کاندیدا ها را شنیدید که در بارۀ ما حرف بزند ؟» و در ادامه رشتۀ کلام به چهار تن از کشاورزان داده شده است که از وضع زندگی خود حرف میزنند و از دیدی که در مورد آینده دارند. آنان همچنان میگویند که از کاندیدا های ریاست جمهوری چه انتظاری دارند. یکی از آنان میگوید که حتی اگر کمک ها به وقت لازم هم برسند، فایده ای ندارد. چونکه مشکلات اقتصادی آنان از زمانیکه فارم پدری خود را خریده است پایان ندارند.

در لیبراسیون صحبت از خود کشی در میان کشاورزان است که رقم آن نسبت به اقشار دیگر جامعه بالا تر است. در این روزنامه میخوانیم که به دلیل مشکلات مالی کلان رقم کشاورزانی که به زندگی پایان میدهند روز افزون است. بعد از شرح مفصل مشکلات این گروه و راه حل های آن که در سطح اروپا است نوبت به ارقام میرسد. در یک بررسی مربوط به سال های 2010 و 2011، در میان مردان کشاورز 253 تن و در میان زنان 43 تن دست به خود کشی زده اند. این ارقام نسبت به گروه های اجتماعی دیگر، بیست درصد بالاتر است. به صورت دقیق تر اگر به این ارقام نگاه کنیم میبینیم که در گروه مالداری، یادامداری رقم خود کشی چیزی حدود 50 درصد بیشتر از دیگران است.

* * *

یکی از کارنوال های مهم جهان کارنوال شهر «ریو دجنرو» است، که در آن مدارس «سامبا» با همدیگر وارد رقابت میشوند. یکی از مدارس بسیار مهم سامبا، این بار میخواهد مسایل محیط زیستی را هم در نمایش های این کارنوال جا بدهد و با در نظر داشت اهمیت جنگل های آمازونی، در امریکای جنوبی این مسایل باعث تنش میشوند. قانونی که نوشته نشده است ولی همه آن را مراعات میکنند این است، که از مطرح کردن مسایلی که باعث قهر شدن میشوند، طی این کارنوال، باید خود داری شود. ولی امسال در این کارنوال این قانون مراعات نخواهد شد و مسایلی که باعث ناراحتی بعضی ها میشوند، هم مطرح خواهند شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید