ایران/حقوق بشر

کانون نویسندگان ایران از دادخواهی قتل مختاری و پوینده درنمی‌گذرد

محمد مختاری و محمد جعفر پوینده
محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

اطلاعیه کانون نویسندگان، "عاملان بیرحم و خشن دستگاه امنیتی" را متهم کرده است که «هیچ گاه از ریختن خون مخالفان و آزادی‌خواهان، بیمی به خود راه نداده‌اند و در مواردی هم که مجبور به محاکمه شده‌اند مشتی عامل خرده پا را محکوم کرده‌اند.»

تبلیغ بازرگانی

بمناسبت هجدهمین سالگرد قتل دو نویسنده صاحب نام عضو کانون نویسندگان ایران، "محمد مختاری" و "محمد جعفر پوینده"، کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه شدیدالحنی هشدار داد که تا «محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های سه دهه اخیر و برچیده شدن تمامی بساط شکنجه و آزار و آزادی کشی»، حتی یک دم از دادخواهی درنمی‌گذرد و از پای نمی‌نشیند.
این اطلاعیه از مردم دعوت کرده است که روز جمعه آینده (پس فردا ١٢ آذر)، بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده گردهم آیند.

اطلاعیه کانون نویسندگان، با یادآوری خاطره تلخ قتل فجیع دو نویسنده عضو کانون نوشته است که این قتل‌ها اولین سرکوب‌های خونین دگراندیشان نبود و «سیر آن را می‌توان تا نخستین سال‌های پا گرفتن حاکمیت جدید پی گرفت».

بروایت اطلاعیه کانون نویسندگان، «طی این سال‌ها نه تنها کمترین گشایشی در فضای کشور بوجود نیامده است، بلکه دامنه فشار و سرکوب، این بار به شیوه‌های دیگر گسترش یافته است».
این اطلاعیه همچنین از «احضار و بازجوئی شماری از اعضای هیئت دبیران کانون، جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو و ممانعت از برپائی مجمع عمومی و انتخابات کانون» در سه ماه گذشته خبر داده و معتقد است که پیام روشن حاکمان برای آنها این بوده است که «هرگز نپندارید که چیزی عوض شده است».

بمناسبت سالروز قتل این دو نویسنده سرشناس، امروز شعری نیز از جانب همسر محمد جعفر پوینده خانم سیما صاحبی، بقصد بزرگداشت این دو منتشر شد که در آن شاعر «حکمرانان جهالت» و «سیاه جامگان کریه چهره» را هشدار داده است که «صدای رسای قلم‌ها» گوش آنان را کر خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید