ایران/ اقتصادی

کاهش تولید نفت

به گزارش یک منبع خبری ایران، مقامات این کشورنسبت به سیرنزولی تولید نفت ایران ابراز نگرانی می کنند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش سایت اقتصادی "پیمانه"، حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است که چاه های نفت ایران درحال حاضربه نیمه دوم عمرخود رسیده اند، یعنی دچارحالت کاهش تولید شده اند و شیب برداشت ما ازچاه ها منفی است و روز به روز کمترمی شود.
این نماینده مجلس اسلامی می افزاید: برای جلوگیری و جبران این مسئله، باید چاه های جدید حفرشود و چاه هائی که دچارکاهش تولیدند تعمیر شوند و به آنها رسیدگی شود، تاسطح تولید کاهش نیابد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اسلامی افزوده است: متاسفانه این کارها صورت نگرفته و درنتیجه با کاهش شدید و افت بزرگ تولید نفت موجه هستیم که این برای کشوریک مخاطره جدی است، زیرا عملاً تاثیردرصادرات دارد.
به گفته این نماینده مجلس، نصف تولید ایران به مصرف داخلی می رسد و مابقی صادرمی شود. کاتوزیان گفته است: اکنون که با کاهش تولید رو به رو هستیم، درقسمت صارات نفت تاثیر می گذارد.
وی گفت: دردوره های پیشین، عدم سرمایه گذاری مناسب و ضعف مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت رخ داده است، آدم های وارد و موثرکنارگذاشته شده، که نتیجه آن کاهش تولید و صادرات درمتطع کنونی است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید