ایران/صادرات نفت

کاهش شدید خرید نفت ایران ازسوی چین

DR

 چین خرید نفت خود را ازایران به شدت کاهش داده است. به گزارش منابع خبری، میزان واردات نفت چین ازایران درماه مارس گذشته نسبت به ماه مارس سال پیش ازآن پنجاه وچهاردرصد کاهش نشان می دهد.

تبلیغ بازرگانی

 بنا براین گزارش چین دراین ماه (ماه مارس دوهزارو دوازده ) یک میلیون هشتاد تن نفت از ایران خریداری کرده است.
وزیردارائی هند نیز گفته است که این کشورواردات نفت ازایران را نسبت به سال 2011میلادی از 22 دو میلیون تن درسال به 14میلیون تن کاهش داده است.

بنا براین گزارش، ژاپن سومین مشتری بزرگ نفت ایران نیزمیزان خرید نفت از این کشوررا تا 77درصد کاهش داده و به 75هزاربشکه درروزرسانده است. همزمان با این عقب نشینی های ازسوی کشورها خریدارنفت ایران کره جنوب مشتری دیگرایران نیز 40درصد ازخرید نفت ایران کم کرده است.
اتحادیه اروپا طبق اعلام قبلی قراراست ازآغازماه ژوئیه میلادی خرید نفت ازایران را متوقف نماید.
به گزارش خبرگزاری ایرانی فارس، اندونزی و فیلیپین نیزواردات نفت خود ازایران را متوقف کرده اند. ترکیه و هند نیز به دنبال جایگزین کردن بخشی از نفت وارداتی خود ازایران هستند.
همانگونه که دربخش های خبری آمده بود مقامات ایرانی به شدید خواستارلغو تحریم ها علیه این کشورهستند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه نیز امروزخواستارلغو تحریم ها شد.
احمد جنتی خطیب نمازجمعه تهران این هفته شرط ادامه مذاکرات اتمی را لغو تحریم ها ذکرکرده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید