ایران/ اقتصاد

کاهش پنجاه درصدی بودجۀ عمرانی ایران در سال 92 بستر تشدید بحران هاست

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی، از کسری بودجۀ عمرانی کشور در سال 92 خبر داد و گفت که بودجۀ عمرانی سال آینده ده هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

جعفر قادری علت کاهش بودجۀ عمرانی کشور را کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و همچنین عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دانست و افزود : به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بعید نیست حتا که دولت نتواند همین سطح از بودجۀ عمرانی را تأمین کند.
گفتنی است که بودجۀ عمرانی ایران در سال 1383 بیست و هزار میلیارد تومان بود، در حالی که کشور حتا از درآمدهای هنگفت نفتی سال های گذشته دولت محمود احمدی نژاد برخوردار نبود.

با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و کاهش هشتاد درصدی ارزش ریال در مقابل دلار طی یک سال اخیر به نظر می رسد که ده هزار میلیارد تومان بودجۀ عمرانی نتواند حتا کارگاه های تولیدی کشور را در وضعیت موجود سر پا نگه دارد.

دولت و مجلس شورای اسلامی ایران در نشست های اخیرشان بر سر اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها که به معنای افزایش بهای حامل های انرژی است توافق کردند و این تدبیر در کنار کاهش بیشتر درآمدهای نفتی ایران در ماه های آینده رکود تورمی این کشور و کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم را تشدید خواهد کرد.

دیروز شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، گفت که لایحۀ بودجۀ سال آینده آنهم پس از دو ماه تأخیر هفتۀ آینده به تصویب دولت خواهد رسید و سپس تسلیم مجلس خواهد شد. به گفتۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است دولت در سال آینده به میزان صد هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسب کند و همین در کنار کاهش بیشتر درآمدهای نفتی رکود و تورم ; کاهش بیشتر ارزش ریال را در پی خواهد داشت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید