نشست آب و هوایی مراکش - کاپ ٢٢

کاپ ٢٢: «کشاورزی» در مرکز توجه نشست آب و هوایی مراکش

کشاورزی و موضوعات پیرامون آن در محور گفتگوهای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (١۶ و ١۷ نوامبر) در نشست آب و هوایی کاپ ٢٢ در مراکش قرار داشت. تغییرات آب و هوایی تمامی مناطق جهان را به درجات متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. کشاورزی به ویژه در مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوائی متحمل شده است.

تبلیغ بازرگانی

گرمایش زمین، موجب کاهش فعالیت‌های کشاورزی و در نتیجه افزایش بیکاری و فقر در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. بیش از ۶٠ درصد جمعیت کشورهای شمال آفریقا از راه کشاورزی زندگی خود را تامین می کنند.

همزمان با برگزاری نشست آب و هوایی کاپ ٢٢، مراکش که میزبانی این نشست را برعهده دارد، طرح پیشنهادی در خصوص کمک به توسعه کشاورزی در مناطق خشک به‌ویژه در حوزه کشورهای آفریقای شمالی را ارائه نمود.

این طرح، در چارچوب طرح کشاورزی زیر عنوان «مراکش سبز» طی سال‌های اخیر در این کشور به اجرا درآمده و توسعه یافته است.

بسیاری از نمایندگان ارشد کشورهای آفریقایی حاضر در نشست کاپ ٢٢ در جریان کنفرانس‌های مربوط به کشاورزی در دو روز اخیر تاکید کردند کشاورزی در کشورهای آفریقایی موضوعی است که از سوی جامعه جهانی به فراموشی سپرده شده است.

همچنین در جریان نشست کاپ ٢٢ در مراکش مکانیسم‌های مختلفی در خصوص گسترش کشاورزی با توجه به تغییرات اقلیمی ارائه شد.

«مراکش سبز»

طرح ابتکاری «مراکش سبز» همزمان با برگزاری نشست کاپ ٢٢ برای کمک به حفظ و گسترش کشاورزی در مناطق خشک به کشورهای آسیب‌پذیر پیشنهاد شد. این طرح از حدود ۸ سال پیش (آوریل ٢٠٠۸) در مراکش با حضور محمد ششم، پادشاه این کشور به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از کشاورزی مدرن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولتی، با هدف تولید محصولات کشاورزی مطابق با استانداردهای جهانی از جمله اهداف طرح ابتکاری «مراکش سبز» است.

همچنین، طرح «مراکش سبز»، تولیدکنندگانی را که در ابعاد کوچکتر کشاورزی فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌دهد. «مراکش سبز»، در این مرحله می‌کوشد با هدف مبارزه با فقر و ایجاد تنوع در منابع درآمدهای روستاییان و کشاورزان، به این قشر از جامعه یاری رساند.

موضوع گسترش استفاده از انرژی‌های پایدار و مقابله با بحران آب و هوایی، همچنین حفاظت از منابع طبیعی در مرکز توجه طرح «مراکش سبز» قرار دارد.

«طرح سبز» مراکش در راستای کمک به ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی پایدار منطبق با اصول بیولوژیک در راستای مراقبت از زمین و تغییرات آب و هوایی به اجرا درآمده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید