دسترسی به محتوای اصلی
کردستان

کردهای سوریه در برابر شورشیان اسلامی

متن توسط : شهلا رستمی
۲ دقیقه

جنبش های مهم کرد سوریه با یکدیگر بر سر به وجود آوردن یک نیروی نظامی متحد برای رودرروئی با چند صد شورشی اسلام گرا در شمال شرق سوریه به توافق رسیدند.

تبلیغ بازرگانی

بدین ترتیب دو شورای ملی کردهای غرب کردستان که نیروهای حزب "اتحاد دمکراتیک کردستان" و شاخه سوری حزب کارگران کردستان (پ کا کا ) را در بر می گیرد، با این توافق توان بیشتری برای مبارزه با شورشیان جبهه "النصرت"و جوخه "غریب الشام" در رأس العین" پیدا می کنند که یک پاسگاه مرزی را زیر کنترل خود گرفته اند. آنها از چندین روز پیش با این اسلام گرایان در مبارزه هستند.

گفتنی است که در روز 11 ژوئیه، شورای ملی کرد، که از حدود دوازده حزب سنتی کردهای سوریه و شورای مردمی کردستان غربی تشکیل شده، که این شورای مردمی برخاسته است از حزب اتحاد دمکراتیک کرد، زیر نام "شورای عالی کرد" شکل گرفتند.

جبهه "النصرت"و جوخه "غریب الشام" هم که دو تا از مهمترین گروههای اسلامی بنیاد گرا هستند و در کنار دیگر شورشیان به مبارزه با نیروهای سوری سرگرمند، مبارزان "کمیته پاسداری از خلق کرد"، شاخه نظامی شورای دمکراتیک کردستان را، که کنترل چندین منطقه را بدون مقاومت نیروهای دولتی به دست گرفتند، متهم به فعالیت در راستای هدفهای رژیم سوریه می کنند.

شایسته یاد آوری است که شماری از دومیلیون کرد و شبه نظامی مستقلی که در شمال و شمال شرقی سوریه زندگی می کنند چندان موافق شورشیان نیستند.
ترکیه نیز پیش تر دولت دمشق را متهم به این کرده بود که برخی از مناطق را، که در مرز ترکیه قرار دارند و از این رو می توانند امنیت این کشور را تهدید کنند، دز اختیار شورای دمکراتیک کردستان گذاشته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.