خاورمیانه

کردهای سوریه دولت موقت خودمختار برپا می‌کنند

بعقیده رهبران کرد های سوریه ،این دولت موقت هم اداره امور منطقه را در دست خواهد گرفت و هم یک انتخابات آزاد را سازماندهی خواهد کرد. آنها تجربه را با کردستان عراق مقایسه می کنند.

تبلیغ بازرگانی

صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه شمال سوریه در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کرد های سوریه در تدارک بر پائی یک دولت موقت خود مختار هستند . صالح مسلم معتقد است که بحران سوریه به این سادگی بپایان نخواهد رسید و بنابراین ما نیاز داریم که در " کردستان غربی" یک حکومت خودمختار موقت بر پا سازیم .
منطقه ای که حزب اتحاد دموکراتیک ، کردستان غربی می نامد در واقع مناطقی از شمال سوریه است که علاوه بر ایالت حصاکه بخش هائی از ایالت الپ را هم در بر میگیرد.
صالح مسلم در این مصاحبه یا آوری می کند که پروژه تشکیل دولت خود مختار را حزب وی از سال 2007 دنبال می کند . او البته تصریح می کند که بهر حال بر پائی این دولت جنبه موقتی خواهد داشت. بعقیده او هر گاه که توافق همه جانبه ای بر سر مسائل سوریه حاصل شد ، ما به امر خودمختاری پایان خواهیم داد.
باید اضافه کرد که شیرزاد ایزدی سخن گوی "شورای مردمی کردستان غربی" نیز کوشش های موجود برای برپائی یک حکومت خود مختار را در گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه تایید می کند. بعقیده او این دولت موقت هم اداره امور منطقه را در دست خواهد گرفت و هم یک انتخابات آزاد را سازماندهی خواهد کرد. بنظر او می توان این تجربه را با کردستان عراق مقایسه کرد.
ایزدی توضیح می دهد که مذاکرات بر سر چگونگی بر پائی این حکومت خود مختار مدتهاست میان نیرو های مختلف در منطقه کرد نشین سوریه ادامه دارد و حتی طرح یک قانون اساسی موقت نیز در این مذاکرات گنجانده شده است.
خبرگزاری فرانسه یا آوری می کند که منطقه کرد نشین شمال سوریه ، از سال 2012 که ارتش سوریه از این منطقه خارج شد ، توسط شورا های محلی متعلق به کردها اداره می شود.
کردها حدود پانزده در صد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند و مانند برادران کرد خود در عراق می کوشند با استفاده از ناامنی و نیز ناتوانی حکومت مرکزی شرایط مناسبی برای خود مختاری کامل خود بدست آورند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید