سوریه

کردهای سوریه یک نظام فدرآلی تشکیل می دهند

به نوشتۀ "رویترز" مقامات کرد سوریه قصد دارند امروز چهارشنبه شانزدهم ماه مارس در سه منطقۀ تحت کنترل خود در شمال سوریه رسماً تأسیس یک نظام فدرآلی را اعلام کنند. بر پایۀ این تصمیم این سه منطقۀ خودگردان که تحت کنترل نیروهای کرد قرار دارند یک مجموعۀ واحد را در قالب یک نظام فدرآلی تشکیل خواهند داد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس سندی که "رویترز" به آن دست یافته و قرار است امروز به تصویب برسد اقلیم جدید "نظام فدرآلی دموکراتیک روژاوا" نام خواهد گرفت.
آلدر خلیل از رهبران کرد سوریه گفته است که نظام جدید سیاسی در شمال سوریه از نظر اداری خودگردان و دارای حکومتی مستقل و از جملۀ وظایف اش مدیریت امور اقتصادی، امنیتی و دفاعی در قلمرو تحت کنترل خود خواهد بود.
به نوشتۀ "رویترز" چنین تصمیمی واکنش آنکارا را تحریک خواهد کرد که بیش از پیش نگران از تاثیر قدرتگیری کردهای سوریه بر تمایلات جدایی طلبانۀ کردهای ترکیه در مناطق جنوب-شرق این کشور است. به همین خاطر یک مقام وزارت امور خارجۀ ترکیه امروز گفت که این کشور از تمامیت ارضی سوریه دفاع می کند و هر اقدام یکجانبه ای را نظیر ایجاد یک فدراسیون در شمال سوریه غیرقانونی می داند. همین مقام افزوده است که حکومت و ساختار جدید اداری در شمال سوریه باید توسط همۀ آحاد این کشور و به واسطۀ یک قانون اساسی جدید تشکیل شود.
یکی از مقامات کرد سوریه در کوبانی گفته است که تصمیم ایجاد یک نظام فدرآلی به منزلۀ گسترش چارچوب خودمختاری است که کردها و دیگر جمعیت های شمال سوریه به اجرا گذاشته اند.
"رویترز به نقل از رهبران کرد سوریه افزوده است که سه منطقۀ شمالی که تحت عنوان "فدراسیون شمال سوریه" متحد خواهند شد کل جمعیت های قومی مستقر در این نواحی را نمایندگی خواهد کرد.
حزب اتحاد دموکراتیک سوریه که کردهای این کشور را نمایندگی می کند تاکنون به دلیل فشارهای ترکیه نتوانسته است در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت کند. دولت آنکارا حزب اتحاد دموکراتیک را امتداد حزب کارگران کردستان ترکیه می داند که خواستار استقلال در مناطق جنوب-شرق ترکیه است.
کردهای سوریه یک نوار مرزی ممتد را با ترکیه و عراق به طول ۴۰۰ کیلومتر در کنترل خود دارند. آنان همچنین کنترل بخشی از مرزهای شمال-غرب سوریه را در منطقۀ "عفرین" در اختیار دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید