ایران/اقتصاد

کره جنوبی ۸ میلیارد "یورو" اعتبار در اختیار ایران قرار داد

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران DR

به گفته رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یک بانک کره جنوبی خط اعتباری به مبلغ ۸ میلیارد "یورو" در اختیار ایران قرار داده است.

تبلیغ بازرگانی

"ولی الله سیف"، رئیس بانک مرکزی ایران دراین باره خاطرنشان ساخت که در چارچوب گسترش روابط بین المللی و اقتصادی جهانی ایران امروز بزرگترین قرارداد پسابرجامی را به ارزش ۸ میلیارد "یورو" با "اگزیم بانک" کره جنوبی امضا کردیم.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی افزود: خط اعتباری با "اگزیم بانک" کره جنوبی به ارزش ۸ میلیارد یورو با تلاش های سازمان سرمایه گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و امروز به امضا رسید.

وی گفت این تلاش ها می تواند موجب عملیاتی شدن پروژه های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور گردیده و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور در آینده روشن خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید