دسترسی به محتوای اصلی
کره شمالی/تغذیه

کره شمالی: جیرۀ غذای مردم باز هم کمتر می‌شود

روز جمعه ٣ مه/١٣ اردیبهشت، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که دولت کره شمالی، جیرۀ غذایی سرانه را به ٣٠٠ گرم در روز کاهش داده که در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است. معلوم نیست که این جیرۀ روزانه شامل چه موادی است.
روز جمعه ٣ مه/١٣ اردیبهشت، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که دولت کره شمالی، جیرۀ غذایی سرانه را به ٣٠٠ گرم در روز کاهش داده که در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است. معلوم نیست که این جیرۀ روزانه شامل چه موادی است. .
1 دقیقه

ده میلیون نفر در کره شمالی در ناامنی غذایی به سر می‌برند. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد، از سال ٢٠٠٨ که کرۀ شمالی در خطر شدید کمبود مواد غذایی قرار داشت تا امروز، این کشور هیچگاه در وضعیتی چنین خطیر نبوده است.

تبلیغ بازرگانی

روز جمعه ٣ مه/١٣ اردیبهشت، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که دولت کره شمالی، جیرۀ غذایی سرانه را به ٣٠٠ گرم در روز کاهش داده که در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است. معلوم نیست که این جیرۀ روزانه شامل چه موادی است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که ارزیابی وضعیت تغذیه مردم کره شمالی، نشان می‌دهد که در پی خشکسالی‌ها، سیل و تابستان‌های بسیار گرم، کره شمالی یک دورۀ ده سالۀ برداشت ضعیف را طی کرده و بنابراین در حال حاضر بیش از ده میلیون نفر در وضعیت ناامنی شدید غذایی قرار گرفته‌اند.

کره شمالی که دارای ٢۵ میلیون جمعیت است، مجموعاً معادل یک میلیون و چهارصدهزار تن کسری مواد غذایی دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.