افغانستان

کشته شدن شماری از کارکنان سازمان ملل در مزار شریف

تظاهرات ضد آمریکایی در شهر کابل - اول آوریل 2011
تظاهرات ضد آمریکایی در شهر کابل - اول آوریل 2011

در حمله تظاهر کنندگان، علیه قرآن سوزی اخیردرآمریکا، به مقر سازمان ملل متحد درمزار شریف 8 تن از کارکنان خارجی این سازمان کشته شدند. در میان آنها یک نروژی، یک سوئدی و یک رومانیائی دیده می شود.

تبلیغ بازرگانی

بیش از هزار نفر، در این شهر که اغلب آرام است، به خیابانها ریختند و سپس با سنگ به دفاتر سازمان ملل حمله کردند. این حمله و خشونت ها دو ساعت طول کشید.

بیش از 200 نفر نیزدرکابل در برابر سفارت آمریکا دست به تظاهرات زدند. آنها این سفارت خانه را کاخ فرعون نامیدند و خواستار خروج نیروهای آمریکائی از افغانستان شدند.

در پی این تظاهرات خونین، مسکو از دولت افغانستان و نیروهای موتلف خواست تا همه تدابیر خود را برای حفظ امنیت کارکنان سازمان ملل به کار بندند.

گفتنی است که حامد کرزای در اوائل ماه فوریه گفته بود پیرامون ایجاد پایگاههای دائمی آمریکا در کشورش، پس از خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 از افغانستان، با واشنگتن درحال گفتگوست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید