لبنان

کشته شدن یکی از مشاوران سعد حریری در سوء قصدی در بیروت

صبح امروز، طی سوء قصدی در لبنان، یکی از مشاوران نزدیک سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور، کشته شد.

تبلیغ بازرگانی

سوء قصد امروز در بیروت، قدمی دورتر در خشونت در لبنان، توصیف شده است. انفجار یک اوتوموبیل مملو از مواد منفجره، صبح امروز، باعث کشته شدن پنج تن، بشمول محمد شطح، مشاور نخست وزیر سابق این کشور، سعد حریری شد.

سعد حریری در این سوء قصد، حزب الله را متهم کرده است. از سال 2005 به اینسو، محمد شطح، نهمین شخصیت لبنانی مخالف سوریه و حزب الله است که در لبنان کشته میشود. رئیس جمهور لبنان، میشل سلیمان و نخست وزیر سابق، نجیب میقاطی، هر دو با محکوم کردن این سوء قصد، از محمد شطح، به عنوان یک شخصیت میانه رو یاد کرده اند.

انفجار صبح امروز، انفجار شدیدی بود و خیابانی را که محل نخست وزیری این کشور است و بخصوص در این روز های جشن آخر سال مسیحی، یکی از خیابان های مهم بیروت میباشد، خراب کرده است.

سعد حریری با اشاره به دادگاه خاص لبنان، که برای محاکمه کردن قاتلان رفیق حریری، پدرش، ایجاد شده است، گفته است که عاملین این سوء قصد، همان اشخاصی استند که از حضور در برابر دادگاه خاص خود داری میکنند و به این ترتیب، از چنگ عدالت فرار میکنند.

قابل یاد آوریست که پنج تن از اعضای حزب الله، توسط این دادگاه، در قضیۀ قتل رفیق حریری متهم شده اند. ولی حزب الله از سپردن آنان به این دادگاه خود داری کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید