افغانستان

کشت خشخاش سودآور و کم هزینه

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر کنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشور افغانستان، با کسب رتبه اول درزمینه کشت خشخاش در جهان دارای 123 هزار هکتار، زمین زیر کشت این ماده مخدر سود آور است که در حدود 250 هزار خانواده، بعبارتی 6 درصد جمعیت این کشور را به کار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

کشت خشخاش در افغانستان، کشوری که هچنان درگیر جنگ است تبدیل به یک کار کشاورزی "ایده آل" و "سودآور" شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر کنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشور افغانستان، با کسب رتبه اول درزمینه کشت خشخاش در جهان دارای 123 هزار هکتار، زمین زیر کشت این ماده مخدر سود آور است که در حدود 250 هزار خانواده، بعبارتی 6 درصد جمعیت این کشور را به کار گرفته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از کشاورزان ولایت قندهار، که از آن بعنوان پایتخت تاریخی طالبان نام برده می شود، تصریح می کند که "دلیل روی آوردن این کشاورزان به کشت خشخاش، سودآوری بالای این محصول در مدت زمان کوتاه با نیروی کار حداقلی است؛ این محصول احتیاج به بازاریابی ندارد و بی درنگ پس از برداشت به فروش می رسد و بهای آن نیز پیشاپیش در بازار تعیین شده است".
مدیر دفتر کنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم تصریح می کند که در دوران جنگ و افزایش ناامنی ها درافغانستان کاشت خشخاش به یک از برترین محصولات کشاورزی در این کشور تبدیل شد.
همین منبع متذکر می شود که قاچاقچیان مواد مخدر بر سر زمینهای کشاورزی آمده، دانه ها را در اختیار کشاورزان قرار می دهند، پیشاپیش بهای محصول را می پردازند و قاچاقچیان خود برای حمل محصول بلافاصله پس از برداشت بار دیگربر سر زمینهای کشاورزی بازمی گردند. این درحالیست که بازار فروش محصولات کشاورزی چون گندم و سبزیجات بسیار دور از محل زمینهای کشاورزی و اغلب در جاده های خطرناک قرار دارند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید