افغانستان

کشف چندین حمله انتحاری در جریان کارزارهای انتخاباتی

REUTERS/Omar Sobhani

ریاست امنیت ملی افغانستان از موفقیت در خنثی نمودن چندین حمله انتحاری و گروهی در شهر کابل خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش اداره امنیت ملی افغانستان این حملات در شهر کابل با هدف بر هم زدن روند کارزارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سال آینده (سال 1393) انجام شده است.

اداره امنیت ملی افغانستان، "شبکه حقانی" را مسئول برنامه ریزی این حملات می داند.

در جریان کشف این حملات انتحاری، مقادیری سلاح و مهمات که بر روی دو دستگاه موتور جاسازی شده بود، دست آمده است.

همچنین این گزارش از دستگیری دو تن که در ارتباط با این حملات خنثی شده، بازداشت شدند، خبر می دهد. این افراد به جرم خود اعتراف نمودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید